Provincie Limburg

RWP. wegwerkzaamheden N280


5/99

Maastricht, 12 januari 1999

Op 18 januari a.s. is de provincie Limburg voornemens te starten met de reconstructie van de fietspaden langs de provinciale weg Weert - Roermond (N280) tussen km. 0.07 en km. 0.70 (tussen de bebouwde kom en de spoorwegovergang).

Het werk, dat bestaat uit het vervangen van de tegelbestrating door een betonnen verharding, zal worden uitgevoerd in twee fasen. Iedere fase zal ca. 3 weken duren. Gestart wordt aan de rechterzijde komend vanuit Weert. Tijdens de werkzaamheden zal op de provinciale weg enige stremming kunnen optreden.

De aanliggende bedrijven zoals groentekwekerij Mart Nouwen en Europatuin zijn gedurende de gehele uitvoeringsduur bereikbaar.

Voor vragen omtrent de geplande werkzaamheden kunt u terecht bij de projectleider van genoemde werkzaamheden de heer J. Brune (tel. 043 - 3 89 77 34).

Deel: ' Reconstructie fietspaden Weert - Roermond (N280) '
Lees ook