Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 26 februari 2003

6 MAART START RECONSTRUCTIE FLESKENSSTRAAT

Donderdag 6 maart aanstaande start de reconstructie van de Fleskensstraat (vanaf de Mierloseweg tot het St. Jozefplein). De werkzaamheden zullen naar verwachting 14 weken in beslag nemen, deze zullen rond 13 juni zijn afgerond. Tijdens de uitvoering is de Fleskensstraat afgesloten voor al het (doorgaande) verkeer.

Het oude hoofdriool wordt vervangen door een kunststofriool en de huisaansluitingen worden tot aan de perceelsgrens vervangen. Na de rioolwerkzaamheden worden de hoofdrijbaan en de trottoirs bestraat met nieuwe materialen. In het kader van Duurzaam Veilig zal er een plateau worden aangelegd op het kruisingsvlak met de Frans Knaapenstraat en wordt er een drempel aangelegd ter hoogte van Fleskensstraat 22.

Tevens wordt op het kruisingsvlak met de ventweg Mierloseweg een inritconstructie aangelegd. In de Fleskensstraat wordt de breedte van de rijbaan versmald en worden er parkeervakken aangelegd aan beiden zijden van de straat.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W. van Dijk van de afdeling Gemeentewerken. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 2893971.

Deel: ' Reconstructie Fleskensstraat Geldrop '
Lees ook