Gemeente Sittard

Reconstructie Hasseltsebaan - Limbrichterweg

Eind februari was al goed te zien dat de reconstructie van het kruispunt Hasseltsebaan - Limbrichterweg een forse klus wordt. Omleidingsroutes en verkeerslichtinstallaties werden aangebracht, het ketenpark verscheen en grijpers en vrachtwagens begonnen met de aanleg van de op- en afritten van en naar de Hasseltsebaan. In de maanden daarvoor is achter de schermen veel werk verzet om de overlast voor alle mogelijke betrokkenen zoveel mogelijk te beperken.

Terugblik
Op 14 januari zijn de plannen voorgelegd aan de Stichting Bedrijvenpark Sittard. De reacties waren overwegend positief. Ook de ondernemers zullen baat hebben bij een betere doorstroming van het verkeer.
Minder instemmend waren de ondernemers van winkelcentrum Limbrichterveld. Zij vreesden voor tijdelijk omzetverlies als de bewoners van Born en Limbricht voor hun boodschappen te ver moesten omrijden. Maar dankzij de gekozen omleidingsroute blijft het winkelcentrum goed bereikbaar. Ook de bussen van Hermes zullen dankzij deze omleidingsroute nauwelijks vertraging oplopen.
Kruispunt omzeilen
Zodra in mei de graafwerkzaamheden beginnen, gaat het kruispunt dicht.
Het verkeer wordt dan omgeleid. De omleidingen worden aangegeven met de bekende gele borden met zwart cijfer.

De planning

tot Pasen : aanleg op- en afritten Hasseltsebaan

na Pasen : omleiden verkeer Hasseltsebaan over toekomstige op- en afritten. Ontgraven begint

begin mei : start van het heien

mei-oktober : storten van pijlers en plaatsen draagconstructie brug

eind oktober : aanbrengen asfaltlaag

tot eind december : afronden van de werkzaamheden

Meer informatie
Met al uw vragen, opmerkingen of klachten kunt u terecht bij Ton Janssen van de gemeente Sittard, tel. 046-4596764. Hij is ook aanspreekpunt voor de directie en bedrijven.

Met technische vragen over de uitvoering van het werk kunt u terecht bij de opzichter van de Grontmij; Jan van Herten, tel. 046-41210402. Hij onderhoudt ook het contact met de hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance en politie.

Nieuwsbrief nummer 2 is verkrijgbaar bij de Stadsbalie in het Stadhuis.© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Deel: ' Reconstructie Hasseltsebaan - Limbrichterweg Sittard '
Lees ook