Gemeente Etten-Leur

Reconstructie Korte Brugstraat

In opdracht van het gemeentebestuur begint een aannemingsbedrijf op maandag 6 september aanstaande met de reconstructie van de Korte Brugstraat. De werkzaamheden duren voor zover thans is te voorzien tot eind november van dit jaar.

De werkzaamheden houden het volgende in:

* opbreken van de aanwezige klinkerverharding en tegelpaden;
* vernieuwen van de rioolaansluitingen; de hoofdriolering blijft liggen;

* aanbrengen van een nieuwe puinfundering;
* opnieuw bestraten van de rijweg, parkeervakken en trottoirs met oude en nieuwe materi-alen.

De reconstructiewerkzaamheden worden in fasen uitgevoerd, te weten:
* straatgedeelte tussen Van Bergenplein en Eikstraat in de periode van 6 september tot en met 1 oktober (weken 36 t/m 39);
* straatgedeelte tussen Eikstraat en Tjalk in de periode van 23 september tot en met 29 oktober (weken 38 t/m 43);
* straatgedeelte tussen Tjalk en Brandseweg in de periode van 18 oktober tot en met 30 november (weken 42 t/m 47).

Tijdens de uitvoering van het werk is het betreffende gedeelte van de Korte Brugstraat afge-sloten voor verkeer. De aanliggende panden zijn wel te voet bereikbaar. Men wordt verzocht om auto's tijdelijk elders te parkeren. Het aanbieden van de papiercontainer en de duo-bak dient te gebeuren op de dichtstbijgelegen verzamelplaats waar de reinigingswagen wel kan komen.

Deel: ' Reconstructie Korte Brugstraat Etten-Leur '
Lees ook