Gemeente Hulst


Persbericht - 13.03.2003

Reconstructie kruispunt Clinge

De reconstructie van de s-Gravenstraat te Clinge vordert gestaag. Momenteel werkt men aan het gedeelte van de s-Gravenstraat gelegen tussen de Frans Halsstraat en de Kennedylaan.

Op maandag 17 maart 2003 wordt gestart met de werkzaamheden aan het kruispunt van de s-Gravenstraat en de Kennedylaan. Vanaf dat moment wordt het verkeer ter plaatse omgeleid via de Frans Halsstraat, Rembrandtstraat, Kennedylaan, Beukelzstraat, Beatrixstraat en Kon. Julianastraat.

Over dit gehele traject geldt tijdens de omleidingsperiode een parkeerverbod, behalve in de Kennedylaan.
Verder geldt er een maximumsnelheid van 30 km / uur.

De bedrijven in de Tiberghienweg en de Clitexweg wordt gevraagd om hun aan- en afvoer te regelen via de s-Gravenstraat en Molenstraat te Clinge, en niet via de omleidingsroute door de woonwijk.

Deze route zou daardoor namelijk onnodig belast worden door zwaar verkeer.

Om de bereikbaarheid van de bedrijven in de Tiberghienweg te garanderen, wordt de kruising van de s-Gravenstraat met deze weg op een later tijdstip gerealiseerd ; namelijk na de aanleg van de ontsluitingsweg van de Tiberghienweg op de Woestijnestraat.

Met uitzondering van de kruising van de s-Gravenstraat Tiberghienweg wordt het werk voortgezet richting de kerk.

Het plein voor de kerk zal vermoedelijk reeds medio mei kunnen worden aangepakt.

---

Gemeente Hulst Team Voorlichting
Micaëla Van Bunder.
Tel : 0114-389146
Gsm : 06-51427331
Fax : 0114-314627
Email: mbe@gemeentehulst.nl

Deel: ' Reconstructie kruispunt Clinge in Hulst '
Lees ook