Gemeente Amersfoort


24 februari 1999

Uitvoering reconstructie kruispunt 'Lichtenberg' vervroegd

De uitvoering van de reconstructie van het kruispunt bij ziekenhuis 'de Lichtenberg' (Utrechtseweg/Emmalaan) zal eerder starten dan gepland. Waarschijnlijk begint het werk in maart 2000, afhankelijk van de verdere planontwikkeling en besluitvorming. Op 16 februari '99 is dit bekendgemaakt in een vergadering van de werkgroep die (samen met de gemeente) het ontwerp voor de kruising maakt. Met name de werkgroep en het buurtcomit' van de Pieter Bothlaan hebben ervoor gepleit om de werkzaamheden naar voren te halen.

Wat was het geval?
Aan een aantal wegen in Amersfoort-Zuid zullen de komende jaren grootschalige werkzaamheden plaatsvinden. Deze werken kunnen niet gelijktijdig worden uitgevoerd. Dat zou een te grote inbreuk zijn op de bereikbaarheid van de stad. In de planningen ging men uit van de volgende uitvoeringsvolgorde: eerst de Daam Fockemalaan/BWlaan, daarna Leusderweg/Borneoplein en tenslotte kruising Lichtenberg/Utrechtseweg.

Nieuwe ontwikkelingen zorgen voor vertraging
Sinds die plannen hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die gevolgen hebben voor de start van de verschillende projecten. Bij de Leusderweg bleek een retentiebassin (overstort voor riool) te moeten worden aangelegd. Besloten is om dit tijdens de werkzaamheden aan de weg aan te leggen. Bovendien bleek de totstandkoming van het ontwerp van het Borneoplein en de Leusderweg langer te duren dan verwacht. Gevolg hiervan is dat dit werk op z'n vroegst in september 2000 kan starten (afhankelijk van verdere planontwikkeling en
besluitvormingsprocedures). De oplevering wordt een jaar later verwacht, in september 2001.

Bewonersgroepen, ambtenaren en wethouder zijn het eens Om de bereikbaarheid te blijven garanderen zou dat betekenen dat pas in september 2001 gestart kon worden met de werkzaamheden aan de Utrechtseweg/Lichtenberg. Bewonersgroepen uit de buurt hadden hier grote moeite mee. De situatie in de Pieter Bothlaan kon pas worden aangepast als de werkzaamheden aan de Utrechtseweg/Lichtenberg gereed zouden zijn. Ook ambtenaren en wethouder Verkeer, M.A.Franzel vonden deze situatie ongewenst.

Toch eerst werkzaamheden Utrechtseweg/Lichtenberg Na vergelijking van de nieuwe planningen van de verschillende projecten blijkt dat de uitvoering van de Utrechtseweg/Lichtenberg toch eerder van start kan gaan dan de werkzaamheden aan de Leusderweg/Borneoplein. De gemeente heeft daarom besloten die projecten in volgorde om te draaien. Voor de voortgang van het project Leusderweg/Borneoplein en de bereikbaarheid heeft dit besluit geen gevolgen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Reconstructie kruispunt 'Lichtenberg' Amersfoort vervroegd '
Lees ook