Gemeente Voorschoten


Reconstructie kruispunt/ Aanleg middenberm Veurseweg

Ten behoeve van de nieuwbouwwijk Starrenburg II moet er een nieuwe ontsluitingsweg worden aangelegd. Deze nieuwe aansluiting is gepland tegenover de Karel Doormanlaan, aansluitend op de Veurseweg. De weg zal uiteindelijk worden verbonden aan de Bertus van Akenlaan, in het reeds bestaande deel van de wijk Starrenburg.

Om synchroon te lopen met de bouwactiviteiten in de nieuwe wijk staat de start van de reconstructie van het kruispunt gepland in de maand mei/juni. Het kruispunt wordt voorzien van een
verkeersregelinstallatie. De werkzaamheden van deze reconstructie duren circa 12 weken .

Aansluitend op deze werkzaamheden zal een middenberm met drie doorsteken worden aangelegd in de Veurseweg. Het betreft het gedeelte tussen de Karel Doormanlaan en de Papelaan. Deze doorsteken liggen ter hoogte van de aansluiting van de Rouwkooplaan, de Essenlaan en Woelwijklaan en ter hoogte van de inrit nabij het klooster. De huidige boombakken worden dan verwijderd . Hiervoor in de plaats wordt er in de middenberm een regelmatige rij eiken geplaatst met lage onderbeplanting. De aanleg van deze middenberm vindt in het najaar plaats. De duur van deze werkzaamheden is geraamd op circa vier weken.

De tekeningen van bovengenoemde projecten liggen vanaf vandaag voor een periode van drie weken ter inzage op het prikbord in de hal van het gemeentehuis. U kunt deze tekeningen bekijken tijdens werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

_________________________________________________________________

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Deel: ' Reconstructie kruispunt voor nieuwbouwwijk Voorschoten '
Lees ook