Gemeente Tilburg


21-12-99

Bussen en taxi's blijven op de Heuvel

Reconstructie Noordhoekring wordt uitgesteld

Het college van B&W heeft besloten aan de raad voor te stellen dat de Heuvelring open blijft voor bussen en taxi's. In februari 2000 zal de raad zich hierover uitspreken. Uitgangspunt voor de heroverweging is in de eerste plaats gebaseerd op geluiden vanuit de stad en vanuit de politiek en in de tweede plaats op voortschrijdend inzicht in de mogelijke nadelen bij uitvoering van de eerdere besluiten in augustus en september 1999.

Nu de bussen en taxi's gebruik kunnen blijven maken van de Heuvelring is de verwachting dat de bereikbaarheid van het centrum voor buspassagiers gehandhaafd blijft en het aantal busreizigers wordt vastgehouden of zelfs stijgt. Dit betekent tevens dat er geen tekorten ontstaan in de exploitatie van het openbaar vervoer. Op de huidige locatie van de bushalte ter hoogte van de Heuvelpoort wordt een modern busstation gerealiseerd in samenhang met de herinrichting van het nog openstaande gebied.

Naar aanleiding van een raadsbesluit van juli 1998 besloten burgemeester en wethouders eind augustus dit jaar om de Heuvelring per 1 juli 2000 af te sluiten voor busverkeer en taxi's.

Noordhoekring
De reconstructie van de Noordhoekring is nu als gevolg van het besluit minder urgent. Het is nog nodig om het asfalt te reconstrueren en de fietsvoorzieningen te verbeteren. De extra busvoorzieningen kunnen wellicht helemaal of gedeeltelijk achterwege blijven. De tijdslimiet van oplevering vóór 1 juli 2000 is niet meer dwingend.

Ook financieel komt de zaak anders te liggen omdat door het ontbreken van voldoende bussen de Rijksbijdrage voor de reconstructie met busvoorzieningen fl 1,2 miljoen minder subsidie zal worden verstrekt. Daar staat tegenover dat bij een ontwerp zonder of met minder busvoorzieningen de kosten lager zijn. Diverse varianten zullen de revue passeren en worden overlegd met belanghebbenden. De uitvoering van de reconstructie zal dan ook niet eerder plaatsvinden dan voorjaar 2001.

Zoekwoorden:

Deel: ' Reconstructie Noordhoekring Tilburg uitgesteld '
Lees ook