Gemeente Oosterhout


Voorbereiding voor reconstructie oosttangent is inmiddels bezig

Aannemer gaat op maandag 25 januari beginnen

De aannemer start op maandag 25 januari met de reconstructie van de Tilburgseweg en St. Antoniusstraat ("oosttangent"). Gezien de omvang van het werk zal de reconstructie in vijf fasen worden uitgevoerd:

fase 1:
vanaf de Tilburgseweg nr. 50 (tussen de zuidelijke en noordelijke inrit van het Esso tankstation) tot aan de St. Antoniusstraat nr. 71

fase 2:
vanaf St. Antoniusstraat nr. 71 tot aan de St. Paulusweg.

De fasen 1 en 2 lopen van 25 januari tot eind april.

fase 3:
de kruising van de Esdoornlaan/ Loevesteinlaan/ Tilburgseweg tot aan huisnr. 50, inclusief de noordelijke oprit van de Tilburgsebrug. Deze fase start medio april en duurt tot medio juni.

fase 4:
vanaf de St. Paulusweg tot aan St. Antoniusstraat nr. 4 Deze fase is gepland vanaf medio juni tot eind juli.

fase 5:
de reconstructie van de kruising Ridderstraat/ Hoogstraat/ Abdis van Thornstraat zal na de bouwvak plaatsvinden (vanaf eind augustus) en duurt tot medio oktober. Wat betreft deze laatste fase, het is de bedoeling dat vanaf half september de nieuwe rotonde voor de helft berijdbaar is; d.w.z. de route St. Antoniusstraat - Hoogstraat v.v. is voor (personen) auto’s gereed waardoor bedrijven aan de Hoogstraat bereikbaar zijn en de wielerronde "Ronde van de Molen" verreden kan worden.

Gedurende al deze fasen is de oosttangent voor het doorgaande verkeer afgesloten. Het doorgaande verkeer van het noorden van Oosterhout naar het zuiden en omgekeerd wordt geadviseerd gebruik te maken van de Bovensteweg en de A27. Ander verkeer wordt omgeleid via de Ridderstraat, Slotlaan en Europaweg.

Het wegvak blijft voor bestemmingsverkeer, zij het beperkt, bereikbaar. De aansluiting van de Van Boischotlaan op de Tilburgseweg zal voor de bereikbaarheid van de woningen open blijven en pas op het laatst worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Mochten tijdens de werkzaamheden wijzigen optreden in de hierboven genoemde data dan zullen deze, via Het Kanton, vroegtijdig kenbaar gemaakt worden.

Op de voormalige gemeentewerf zal een ruimte voor de aannemer en de toezichthouder van de gemeente worden ingericht. Vanaf 25 januari zal iedere werkdag tussen 9.30 en 10.00 uur de toezichthouder aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen. In de genoemde ruimte zullen ook de tekeningen van de reconstructie te zien zijn.

Oosterhout, 19 januari 1999

Deel: ' Reconstructie "oosttangent" in Oosterhout '
Lees ook