Gemeente Zwolle

Reconstructie park Eekhout van start Datum uitgave: 04-10-2001

Onderwerp :Parken

Op 8 oktober starten de werkzaamheden rond de reconstructie van park Eekhout. Wethouder Gerard van Dooremolen geeft die dag om 15.30 uur het startsein voor de reconstructie via het verplanten van een boom.

Park Eekhout is het eerste Zwolse park dat na de vaststelling van "de Parkennota" heringericht wordt. Het herinrichtingsplan is opgesteld door een werkgroep. Daarin hadden onder meer de Vereniging Vrienden van de Stadskern, Stichting Zwolle Groenstad, de bewonersvereniging Binnenstad, stichting de As, het wijkplatform Assendorp, de Parkschool en de gemeente zitting. De kinderen uit de buurt hebben meegedacht over de herinrichting van een speelplek.

Het plan
Het herinrichtingsplan is opgebouwd uit een aantal onderdelen. De belangrijkste is misschien wel het op een heldere wijze terug brengen van de Engelse landschapsstijl en daarmee dit culturele erfgoed veilig te stellen voor de toekomst. Door nieuwe uitgangen te maken en in de padenstructuur de doorgaande routes beter vorm te geven wordt het huidige isolement opgelost. De doorgaande parkroute van de Emmawijk naar de Burg. van Roijensingel wordt verlengd met een route over de rand van de dierenweide. De randen van het park worden versterkt waarbij de liniesloot en de laanbeplanting van de Emmawijk in oude luister worden hersteld. De hoofdentree krijgt een bijzonder smeedijzeren hekwerk waarmee een duidelijk visitekaartje wordt afgegeven naar de stad.

Spelen
De speelplaats wordt verplaatst naar de entree aan de Roopoort. In samenspraak met kinderen en de Parkschool is een nieuwe inrichting gemaakt waarbij een relatie tussen de speelplek en de dierenweide tot stand komt. Ook de route over de dierenweide (de boulevard) krijgt een multifunctionele inrichting.

Monument
In samenspraak met de Stichting Indië Monument Zwolle wordt een monument nabij de hoofdingang geplaatst. Het op te richten monument is ter nagedachtenis van militaire- en burgerslachtoffers in het voormalig Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting (1941-1945) en van de Bersiapperiode (politionele acties en onafhankelijkheidsstrijd Indonesië 1945-1949) en de kwestie Nederlands-Guinea (1949-1962).

De reconstructie van het park Eekhout zal tot ongeveer april 2002 duren. Gedurende de werkzaamheden is het park niet voor het publiek toegankelijk.

Bron: Afd. Communicatie Datum van 04-10-2001 tot 08-10-2001

Deel: ' Reconstructie park Eekhout van start in Zwolle '
Lees ook