Gemeente Velsen

Velsen, 19 februari 2003

Reconstructie Pleiadenplantsoen en Raafstraat IJmuiden

Op maandag 3 maart a.s. start het aannemersbedrijf Dura Vermeer BV met de werkzaamheden voor de reconstructie en voor het vervangen van het riool in het Pleiadenplantsoen en de Raafstraat in IJmuiden. De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt in drie fasen, te weten: Fase 1: Pleiadenplantsoen (zuidzijde), vanaf de Planetenweg tot en met de kruising van de Orionweg. Fase 2: Raafstraat, vanaf de Dokweg tot aan de Orionweg. Fase 3: Kruising Planetenweg / Pleiadenplantsoen (zuidzijde). Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind juni gereed zijn.

Het gemotoriseerde verkeer wordt gedurende de werkzaamheden omgeleid. Een omleidingroute wordt met borden aangegeven. Fietsers en voetgangers worden in fase 1 en 3, via het noordelijk deel van het Pleiadenplantsoen, langs het werk geleid. De flats aan het Pleiadenplanstoen blijven te voet toegankelijk door middel van loopschotten. Parkeren achter de flats aan de Orionweg is in fase 2 niet mogelijk.

Er wordt een noodweg aangelegd waarmee de toegankelijkheid van het gebied voor de hulpdiensten wordt gewaarborgd. Deze noodweg kan om veiligheidsredenen niet gebruikt worden door het gewone verkeer.

Voor technische informatie over de riolering en de herinrichting kan contact worden opgenomen met de heer C. Looijen, telefoonnummer (0255) 567388.

Deel: ' Reconstructie Pleiadenplantsoen en Raafstraat IJmuiden '
Lees ook