Provincie Drenthe

Wegwerkzaamheden
Reconstructie Roswinkel van start

Assen, 30 mei 2002
Persberichtnummer 02-056Volgende week start aannemingsbedrijf Fuhler bv uit Emmen in opdracht van de provincie Drenthe wegwerkzaamheden op de weg Nieuw-Weerdinge-Emmer-Compascuum. Het verkeer ter plaatse moet rekening houden met hinder of omleidingen.

In het centrum van Roswinkel wordt een 30-kilometerzone ingericht. Daarbij worden drie snelheidsremmers aangelegd. Ook worden de trottoirs aan de oostkant van Roswinkel doorgetrokken tot de bebouwde komgrens. Tegelijkertijd wordt tussen de rotonde in de provinciale weg N391 en de bebouwde kom van Emmer-Compascuum nieuw asfalt gelegd.

In de eerste fase van 3 juni tot 12 juli wordt het gedeelte tussen de kruising Roswinkelerkanaal Zuidzijde/Stad en Emmercompascuum uitgevoerd.
De tweede fase van 5 augustus tot 15 oktober betreft het gedeelte tussen de kruising Roswinkelerkanaal Zuidzijde/Stad en de rotonde in de N391.

Tijdens de werkzaamheden zijn de wegvakken afgesloten voor het doorgaande verkeer. Omleidingsroutes zijn ter plaatse aangegeven. De bewoners van Roswinkel worden geïnformeerd over de werkzaamheden door een nieuwsbrief, die deze week door plaatselijk belang huis aan huis wordt bezorgd.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Reconstructie Roswinkel in Drenthe van start '
Lees ook