Provincie Utrecht


Persbericht
11 oktober 1999

RECONSTRUCTIE ROTONDE PARALLELWEG/INDUSTRIETERREIN DE NORT IN WOUDENBERG

Op maandag 18 oktober aanstaande start de provincie Utrecht met de reconstructie van de rotonde op de provinciale weg Woudenberg-Scherpenzeel (N224), ter hoogte van kilometerpaal 16,25. Deze wegwerkzaamheden zijn nodig omdat de banden en de bestrating van de rotonde dermate beschadigd zijn dat er een verkeersonveilige situatie kan ontstaan. De werkzaamheden duren tot 29 oktober 1999.

Reconstructieplan
De bestaande banden en bestratingen worden verwijderd. Het asfalt wordt over een breedte van 0,5 meter weggefreesd waarna er nieuw asfalt wordt aangebracht. De breedte van het asfalt wordt tevens aangepast en zal naar binnen toe aan de oost- en westzijde respectievelijk 0,5 en 1,0 meter breder worden. Het nieuwe asfalt wordt uitgevoerd in Densiphalt; een zeer open asfalt beton waarvan de holle ruimte opgevuld worden met een mortel. De bestaande klinkerstrook wordt vervangen door basaltonstenen.

Verkeershinder
Bij de werkzaamheden wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid van de wegwerkers en de weggebruikers. Het verkeer wordt met verkeerslichten geregeld waardoor de doorstroming stagneert en vertragingen onvermijdelijk zijn.

Nadere informatie
Voor nadere informatie en/of vragen over de (uitvoering van de) reconstructie kan men op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur het informatienummer (06-5121 3398) bellen.
(Voor informatie: Ingrid Witjes, actueel@prvutr.nl 030 - 258 33 20)

Deel: ' Reconstructie rotonde De Nort in Woudenberg '
Lees ook