Gemeente Heerlen


Reconstructie Uterweg

Op maandag 16 juni a.s. wordt gestart met de reconstructie van de Uterweg. De werkzaamheden zullen ongeveer 5 weken in duren.

Bij de reconstructie zullen de volgende dingen gedaan worden:
- het aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag
- het aanleggen van rode fietsstroken

- ter plaatse van de aansluitingen van zijwegen aanbrengen van asfaltplateaus om de snelheid te remmen

- ter hoogte van de ingang van het Heidserpark aanbrengen van een middengeleider zodat de voetgangers in twee etappes de weg kunnen oversteken

Het plan is in goed overleg met de bewoners Uterweg en de Stichting Wijkbeheer Vrieheide tot stand gekomen.

Gemeente Heerlen, 13 juni 2003
Afdeling Communicatie
Doyna Genet, tel. (045)5604070
persvoorlichting@heerlen.nl


---- --

Zoekwoorden:

Deel: ' Reconstructie Uterweg Heerlen '
Lees ook