Provincie Overijssel

Reconstructie verbetert kwaliteit Overijsselse landschap

De achteruitgang van de kwaliteit van het platteland kan gestopt worden met nieuwe beleid, beter bekend als de Reconstructie. Deze verwachting sprak gedeputeerde T. Bennink (Economie) uit bij de opening van het Esselink Symposium "Om de kwaliteit van het landelijk gebied", op 5 juni 2002. Aldus opende hij het debat over een thema dat Overijssel als tuin van Nederland direct raakt: de toekomst van het provinciale landschap en de weerslag op de mensen die er wonen.

Hij constateerde dat de kwaliteit van het platteland hier en daar zienderogen achteruit gaat. Natuur en landschap lijden daaronder en dat gaat ten koste van de kwaliteit van leven. Tegelijk veranderen volgens Bennink de maatschappelijke, sociaal-economische en collectieve functies van het buitengebied.

Het nieuwe beleid, de Reconstructie genaamd, moet deze functies opnieuw vorm geven en de kwaliteit van het landelijk gebied verbeteren. En wel via een integrale aanpak en in nauw overleg met de betrokkenen - dit was ook de succesformule van het Overijsselse grotestedenbeleid. Bennink sprak van een complexe opgave, maar zei tenslotte groot vertrouwen te hebben in een kritische dialoog en heldere aanbevelingen, die de kwaliteit van leven op het Overijsselse platteland ook voor de toekomstige generatie garanderen.

Bron: team communicatie: 038-4252345


© 05-06-2002 Provincie Overijssel

Zoekwoorden:

Deel: ' Reconstructie verbetert kwaliteit Overijsselse landschap '
Lees ook