Provincie Utrecht


Persbericht
29 juni 1999

GS STEMMEN IN MET RECONSTRUCTIE WEGVAK MONTFOORT-DE MEERN

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben in hun vergadering van 30 juni jl. besloten tot de reconstructie van de het wegvak Montfoort-De Meern (N228), inclusief de vervanging van de Hoogeboomsbrug over de Hollandse IJssel.

De reconstructie omvat de volgende werkzaamheden:
* bij de kruispunten Noord-IJsseldijk en Nedereindseweg komen linksafvakken en verhoogde rode fietspaden.
* Bij kruispunt Knollemanshoek en de aansluiting van het fietspad op de parallelweg bij Achthoven wordt het fietspad verhoogd en in rood aangelegd.

* De huidige Hoogeboomsbrug wordt vervangen door een nieuwe autoverkeersbrug en een aparte, naast gelegen fietsbrug.

Minder hinder door schuifmethode
Het brugdek voor de nieuwe brug wordt gebouwd op een hulpfundering naast de bestaande brug. Al het verkeer, behalve het fietsverkeer dat over de fietsbrug gaat, kan hier overheen worden geleid. Vervolgens wordt de bestaande brug gesloopt en worden de definitieve landhoofden aangelegd. Hierna wordt in één weekend het nieuwe brugdek op de definitieve plaats geschoven. Door het toepassen van de schuifmethode hoeft de weg slechts één weekend afgesloten te worden voor het autoverkeer.
De nieuwe fietsbrug kan gelijktijdig met het nieuwe brugdek voor het autoverkeer gebouwd worden. De commissie Verkeer en Vervoer buigt zich op 1 september 1999 over het voorstel. (Voor informatie: Astrid Schoon,actueel@prvutr.nl 030 - 258 37 13)

Terug

Zoekwoorden:

Deel: ' Reconstructie wegvak Montfoort-De Meern '
Lees ook