Gemeente Aalburg* RECONSTRUCTIE WIELSTRAAT
RECONSTRUCTIE WIELSTRAAT
In week 23, de week van 3 tot 7 juni a.s. start Aannemersbedrijf S. Zijlstra B.V. uit Andel met de werkzaamheden voor de reconstructie van de Wielstraat.
In eerste instantie zal vanaf de Maasdijk tot en met Wielstraat 18/20 de asfaltverharding worden verwijderd en de fundering worden vervangen. De aangrenzende percelen zullen dan moeilijk en in voorkomende gevallen zelfs in het geheel niet bereikbaar zijn. Tijdens daarna volgende werkzaamheden, zoals aanleg van de afwateringsgoot en asfalteren, is de overlast minder groot, maar dient u ook rekening te houden met enige overlast.
Uiteraard doen wij ons uiterste best om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken en vragen wij uw begrip voor het (tijdelijk) ongemak.

Tijdens de werkzaamheden is de weg volledig afgesloten voor doorgaand verkeer en is er slechts beperkt verkeer mogelijk. Omleidingen zullen zoveel mogelijk worden aangegeven met bebording. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de reconstructie in totaal ca. 12 weken in beslag nemen.

In het uitvoeringsplan zijn waar mogelijk de gemaakte op- en/of aanmerkingen van de informatieavond van 28 januari jl. opgenomen. Zoals op deze avond is toegezegd worden de bedrijven voorafgaande aan de uitvoering bezocht door de gemeente-opzichter, de heer H. Groeneveld, telnr. 06-204 264 57 en de uitvoerder van het aannemersbedrijf, de heer W. Schuiling, telnr. 06-204 204 58.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer F. Hoeke van de afdeling openbare werken bereikbaar onder bovenvermelde doorkiesnummer.

Deel: ' Reconstructie wielstraat gemeente Aalburg '
Lees ook