KENNISNET

Record aantal inschrijvingen voor ThinkQuest Junior

Bijna 1300 kinderen van 140 scholen doen mee aan de ThinkQuest Junior webstrijd. Dat is anderhalf keer zoveel als in 2002. In totaal zijn er ruim 220 coaches actief om de teams te begeleiden. Basisschoolleerlingen worden uitgedaagd om in teamverband een leerzame website te bouwen voor leeftijdgenoten. Samenwerken, communiceren en informatie verzamelen en aanbieden via het Internet staan hierbij centraal. ThinkQuest ondersteunt het onderwijs met lesbrieven en staat de deelnemers met raad en daad bij met een deskundige helpdesk. De teams krijgen ruimte op de server van ThinkQuest om hun website te ontwikkelen.

Daverende finale
De finale van ThinkQuest Junior vindt plaats op 25 juni in de School voor de Toekomst in Den Bosch. Dat belooft weer een daverend festijn te worden. Op dat feest wordt bekend gemaakt welke teams en welke coaches en scholen prijzen in de wacht hebben gesleept. Welke teams winnen een schoolreisje, en wie gaat er naar huis met een digitale camera? Wie de resultaten bekijkt van voorgaande jaren zal weten dat basisschoolleerlingen de meest prachtige sites kunnen maken!

Overige webstrijden
Naast ThinkQuest Junior zijn er nog drie andere ThinkQuest-webstrijden: ThinkQuest uit de Kunst voor studenten van HBO-opleidingen in de Kunstsector, ThinkQuest voor de Klas voor docenten en studenten en ThinkQuest voor Leerlingen voor alle middelbare scholieren inclusief BVE. Voor de twee laatste webstrijden kunnen deelnemers zich nog inschrijven tot en met 27 juni 2003. Jurering en finale van deze webstrijden vinden plaats in het najaar van 2003. Meer informatie over de webstrijden is te vinden op www.thinkquest.nl.

ThinkQuest en Kennisnet
ThinkQuest maakt onderdeel uit van Kennisnet. Kennisnet richt zich op de ondersteuning van het onderwijs bij het gebruik van educatieve internettoepassingen. Kennisnet is praktisch en inspirerend door aan te sluiten op de dagelijkse onderwijspraktijk en tegelijkertijd nieuwe leer- en werkvormen met nieuwe technologie een extra impuls te geven. ThinkQuest is een praktische, leerzame en bovenal leuke manier om het gebruik van internet te stimuleren.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie voor de redactie:
Stichting Kennisnet
Afdeling Communicatie
Hans den Boer, communicatiemanager
T 079-329 58 92
h.denboer@kennisnet.org


---

31 mrt 03 13:29

Deel: ' Record aantal inschrijvingen voor ThinkQuest Junior '
Lees ook