OSB

Persbericht, maandag 13 mei 2002

Record aantal jubilarissen tijdens OSB-Speldjesregen 2002

Voor de traditionele Speldjesregen, die de Ondernemersorganisatie Schoonmaak en Bedrijfsdiensten (OSB) om de twee jaar organiseert, zijn maar liefst 2092 jubilarissen aangemeld. Dit jaar zullen er vijf jubilarissen een gouden OSB-speld ontvangen, omdat zij 40 jaar actief zijn in de schoonmaakbranche. Daarnaast worden er dit jaar 232 zilveren jubilarissen (25 jaar actief in de branche) en 1855 bronzen jubilarissen (12½ jaar werkzaam in de branche) gehuldigd. OSB is bijzonder verheugd over dit grote aantal. De vele lange dienstverbanden geven aan, dat de jubilarissen een hechte binding met het schoonmaakvak voelen en dat het vak op zichzelf vele uitdagingen biedt om elke dag weer gemotiveerd te werk te gaan. OSB wil die motivatie en binding graag in de vorm van het OSB-speldje van harte onderscheiden en waarderen. De Speldjesregen vindt plaats op vrijdag 17 mei aanstaande in het Auditorium van het RAI-complex in Amsterdam, waar een groot deel van de aangemelde jubilarissen het OSB-speldje persoonlijk in ontvangst komt nemen. De uitreiking van de speldjes vindt plaats in aanwezigheid van tal van collegae en familieleden van de jubilarissen. De Speldjesregen valt samen met de internationale schoonmaakvakbeurs ISSA/Interclean, die van 14 tot en met 17 mei aanstaande in de RAI wordt gehouden.

In de schoonmaakbranche zijn dagelijks 200.000 medewerkers actief om onze woon-, werk- en leefomgeving schoon te houden. Het gaat dan in hoofdzaak om schoonmakers van huizen, kantoren, scholen en ziekenhuizen. Bij die groep medewerkers in de schoonmaakbranche horen ook de glazenwassers, gevelreinigers, brand- en roetreinigers en schoonmakers in de levensmiddelen-industrie thuis. Dat er sprake is van zoveel lange dienstverbanden geeft aan, dat het werken in de branche positief beleefd wordt. Uit een recent onderzoek onder schoonmakers is gebleken, dat het werken in de branche aantrekkelijk wordt gevonden vanwege het salaris, de sociale contacten, de zelfstandigheid in het werk, de inhoud van het werk, plezier in het werk en de flexibele werktijden. Daarnaast wordt ook zinvol, dankbaar, verantwoording en voldoening als kernwoorden in de motivatie genoemd. Van de ondervraagden geeft 85% aan, dat zij over drie jaar nog steeds in het vak actief zullen zijn. Deze score zegt veel over de tevredenheid van de medewerkers in de branche.

imago
Ondanks de positieve beleving van de medewerkers in de branche, behoeft het imago van de schoonmaakbranche een verbetering. Schoonmaak moet meer zichtbaar worden gemaakt. Daartoe start de branche binnenkort een brede en langjarige imagocampagne, die bedoeld is om het schoonmaakvak extra voor het voetlicht te brengen. De bedoeling is om tegen de zomer bescheiden te starten met een billboard-actie, waarna in september de campagne officieel van start gaat. Voor deze campagne hebben werkgevers- en werknemersorganisaties in de schoonmaakbranche gezamenlijk het initiatief genomen.

Het programma van de Speldjesregen op 17 mei aanstaande start om 10.30 uur in het Auditorium van het RAI-complex. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitreiking van de OSB-speldjes bij te wonen.


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Record aantal jubilarissen tijdens OSB-Speldjesregen 2002 '
Lees ook