HBO-Raad


Persberichten

01-11-1999
Record aantal studenten naar hbo

Een record aantal studenten begon in 1999 een studie in het hbo. Ruim 85.000 nieuwe studenten schreven zich voor het eerst bij een hogeschool in. Dit aantal overtreft ruimschoots de verwachtingen van de HBO-raad en nog meer de prognoses van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In het voorjaar rekende het Ministerie nog op een instroom die bijna 5000 studenten lager lag. Driekwart van alle nieuwe studenten in het hoger onderwijs kiest voor een studie in het hbo, aldus de laatste cijfers van de HBO-raad. Een kwart schrijft zich in aan een universiteit.

Minister Hermans zegde het hbo eerder dit jaar extra geld toe om de groei van het aantal nieuwe studenten op te vangen. Met het oog op de aanstaande behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer vraagt het hbo nu opnieuw aandacht voor de financiële situatie. Het toegekende budget is volslagen onvoldoende om goed onderwijs te verzorgen voor de huidige aantallen studenten. Het bevreemdt de HBO-raad dat het geld dat het hbo voor extra studenten ontvangt het laagst is in vergelijking met andere onderwijssectoren. In alle sectoren van basisscholen tot universiteiten geeft de Minister voor extra leerlingen en studenten het volle bedrag extra. Hogescholen krijgen als enige nog geen 40% van het benodigde geld per extra student.

De hogescholen willen niettemin alle studenten die zich melden een goede opleiding geven. Hbo'ers zijn op de arbeidsmarkt hard nodig, grote tekorten tekenen zich in bijna alle beroepen af. De HBO-raad vindt het daarom onbegrijpelijk dat de Minister voor het hbo onvoldoende middelen uittrekt.

Om per student de bijdrage van het Rijk ongeveer gelijk te houden is de komende vier jaar ieder jaar 80 miljoen aan extra structurele middelen nodig. Na sinds 1991 gebonden te zijn aan te vast budget wil het hbo nu, bij de start van het nieuwe millennium, een nieuwe meerjarenafspraak met de Minister.

EINDE PERSBERICHT

Deel: ' Record aantal studenten naar hbo '
Lees ook