Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

11/10/01 Recordaantal bezoekers zomertentoonstelling Koninklijk Paleis Amsterdam

De zomertentoonstelling Hoog bezoek in het Koninklijk Paleis te Amsterdam heeft dit jaar ruim 70.000 bezoekers getrokken. Het Paleis was tijdens de tentoonstelling aangekleed alsof een bijzondere ontvangst gaande was en liet daarmee de functie van officieel ontvangstpaleis van het Koninklijk Huis zien. Het bezoekersaantal was beduidend hoger dan voorgaande jaren. Zomertentoonstellingen in het Koninklijk Paleis trokken de afgelopen jaren gemiddeld zo'n 50.000 bezoekers.

Op de tentoonstelling waren hoogtepunten te zien uit de collectie historische serviezen en tafelzilver van het Koninklijk Huis, die gebruikt worden wanneer er in het Paleis gedineerd, geluncht en ontbeten wordt. Verder waren bestekken, tafelstukken, kristal, kandelaars en damast van het Koninklijk Huis te bezichtigen.

Het Koninklijk Paleis is buiten de officiële gelegenheden zowel voor individuele bezoekers als voor groepen regelmatig opengesteld. Sinds 1975 worden tijdens de zomeropenstelling van het Paleis tentoonstellingen georganiseerd.

Deel: ' Recordaantal bezoekers zomerexpositie Koninklijk Paleis '
Lees ook