Technische Universiteit Eindhoven


26 augustus 1999

Recordaantal notebooks uitgereikt

Aan de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) wordt maandagmiddag 30 augustus aanstaande een recordaantal notebookcomputers uitgereikt aan eerstejaars studenten. Tijdens een massale bijeenkomst in het auditorium krijgen zo'n 1150 eerstejaars studenten die op het TUE-aanbod ingaan hun 'schootcomputer' in handen. Daarmee beschikken nu alle eerste-, tweede- en derdejaars studenten over een geavanceerde notebook, inclusief de benodigde software.

De uitgifte van de notebooks is gestart in het collegejaar 1997-1998. De universiteit wil hiermee de mogelijkheid scheppen om in alle opleidingen tal van innovatieve ICT-toepassingen in haar
onderwijsproces te initiëren. De TUE zorgt daarmee voor een nieuwe generatie ingenieurs, die niet alleen vanaf het begin van de studie geleerd heeft om te gaan met allerlei vormen van gedigitaliseerde kennis, maar die ook geleerd heeft deze kennis zelfstandig te beheren.

Hoewel het gebruik van de notebooks niet verplicht is, gaan bijna alle studenten in op het aanbod. De huidige eerstejaars betalen daartoe een eigen bijdrage van f 2000,-. Voor dat bedrag kan ook een renteloze lening worden aangegaan.

Service
Op meer dan tweeduizend werkplekken op het universiteitsterrein kunnen studenten hun computer 'inpluggen'. Eindhovense studenten kunnen in heel Nederland vanaf een thuisadres tegen lokaal tarief inbellen en zo gebruik maken van de netwerkvoorzieningen van de universiteit.

Nuttig
Uit een onlangs gehouden satisfactiepeiling blijkt dat studenten de notebooks als nuttig ervaren voor het leren omgaan met relevante software, het efficiënt verzamelen van informatie en het efficiënt communiceren met anderen. Ook al loopt dit vernieuwingsproces in het onderwijs pas anderhalf jaar, toch zegt eenderde van de studenten al verbetering van onderwijskwaliteit te kunnen constateren. Het inpassen van de mogelijkheden die de notebooks bieden in het onderwijs blijft bij de onderwijsontwikkelaars een aandachtspunt.

------------------------------------

Deel: ' Recordaantal notebooks uitgereikt op TU Eindhoven '
Lees ook