Logo

Nieuwsbericht

Recordjaar bij de Nationale Investeringsbank in 1998 (4 januari 1999)

De omvang van de activiteiten van De Nationale Investeringsbank N.V. bereikte in 1998 opnieuw een recordhoogte. Het bedrag aan nieuw verleende kredieten steeg op basis van voorlopige cijfers met circa 40% tot afgerond NLG 10,3 miljard. De kredietportefeuille steeg met circa 20% tot afgerond NLG 20,0 miljard. Dit maakte Dr M.J.L. Jonkhart, voorzitter van de Raad van Bestuur, vandaag bekend tijdens zijn nieuwjaarstoespraak tot het personeel van de bank. Dat de produktie van nieuwe kredieten belangrijker harder steeg dan de totale portefeuille illustreert naar zijn zeggen dat de bank in toenemende mate delen van haar produktie doorplaatst aan derden, zoals institutionele beleggers en andere banken.

Ook het participatiebedrijf deed het goed: de investeringen in nieuwe participaties en deelnemingen verdubbelden tot bijna NLG 250 miljoen en de totale portefeuille steeg met ruim een derde tot een kleine NLG 1,3 miljard. Het effectenbedrijf had eveneens een recordjaar, waarbij met name het vastrentende bedrijf belangrijk aan marktpositie won.

Over de resultaten van de bank wilde Jonkhart nog geen nadere mededelingen doen, deze worden begin maart gepubliceerd. Wel herhaalde hij de reeds in augustus uitgesproken verwachting dat de winst in 1998 zo'n 15-20% hoger zou zijn dan over 1997, die toen op NLG 222 miljoen uitkwam. Jonkhart zei hierover: "U heeft geen profit warning gekregen en ook is er geen substantiële bijstelling van de verwachtingen naar boven aangekondigd. U mag er dus vanuit gaan dat wij de uitgesproken verwachtingen wederom waar zullen maken".

ruler ruler ruler Homepage Terug Top ruler ruler ruler

NIB logo

Deel: ' Recordjaar bij de Nationale Investeringsbank in 1998 '
Lees ook