CBS

Recordoppervlakte groenten in 1999

De oppervlakte vollegrondsgroenten is in 1999 naar recordhoogte gestegen. Van vrijwel alle groenten is de beteelde oppervlakte toegenomen. Peen wordt verreweg het meest geteeld, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Sperziebonen en spruitjes bezetten een goede tweede en derde plaats. Na jaren van daling is de met boerenkool beteelde oppervlakte in 1999 sterk toegenomen.

Toename oppervlakte bij veel gewassen
De met vollegrondsgroenten beteelde oppervlakte is in 1999 met ruim 5 duizend hectare gestegen tot een recordhoogte van bijna 48 duizend hectare. Het areaal peen is met een toename van ruim duizend hectare het meest gestegen. Ook de oppervlakten broccoli, witlofwortel en spruiten zijn fors uitgebreid. Het areaal bloemkool is ten opzichte van 1998 nauwelijks veranderd.

Boerenkool terug van weggeweest
De afgelopen vier jaar is het areaal boerenkool gestaag gedaald. In 1999 is aan deze daling een einde gekomen. De met boerenkool beteelde oppervlakte is met meer dan 50% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het areaal spinazie is in 1999 opnieuw toegenomen. In 1995 bedroeg het areaal nog ruim 1500 hectare. Dit is sindsdien voortdurend gegroeid. In 1999 werd er meer dan 2200 hectare spinazie geteeld.

Technische toelichting
Vollegrondsgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond. De cijfers over de arealen vollegrondsgroenten zijn samengesteld op basis van een steekproefonderzoek onder groentetelers. Van gewassen die op een perceel meerdere malen zijn geteeld, is de oppervlakte evenzoveel keren meegerekend. Aardbeien, asperges en tuinbonen zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Recordoppervlakte vollegrondsgroenten in 1999 '
Lees ook