PERSBERICHT - 29 APRIL 1999

Resultaten Lufthansa Groep 1998:

Groepsomzet steeg met 4,8% tot DM 22,7 miljard

Winst vóór belasting omhoog met 42% tot DM 2,5 miljard

Bedrijfsresultaat verbeterde van DM 1,6 miljard naar DM 2,1 miljard

Voorstel dividendverhoging van DM 0,90 naar DM 1,10 per aandeel

De Lufthansa Groep heeft over 1998 een recordwinst vóór belastingen behaald van DM 2,5 miljard. Met een verbetering van meer dan DM 500 miljoen is het tot nu toe beste resultaat over 1997 ruimschoots gepasseerd.

Het bedrijfsresultaat (exclusief buitengewone en éénmalige baten en lasten) steeg van DM 1,6 miljard naar DM 2,1 miljard. De winst na belastingen verbeterde ten opzichte van 1997 met 33% tot DM 1,4 miljoen. De operationele cash flow daalde in 1998 met 7,7% tot DM 3,6 miljard, voornamelijk als gevolg van hogere belastingbetalingen. De kapitaaluitgaven liepen vorig jaar sterk op tot DM 4 miljard, waarvan 91% uit de cash flow kon worden gegenereerd.

Gelet op de stijging van het bedrijfsresultaat heeft de Raad van Commissarissen van Deutsche Lufthansa AG besloten aan de aandeelhoudersvergadering een dividendverhoging voor te stellen van DM 0,90 naar DM 1,10 per aandeel.

Omzetstijging met 4,8%

In 1998 heeft de Lufthansa Groep een omzetstijging met 4,8% tot DM 22,7 miljard bereikt. De opbrengsten uit het vervoer van passagiers en vracht namen 86% van de totale omzet voor hun rekening. Het grootste aandeel in de omzet had Lufthansa AG, de moedermaatschappij die ook wel Lufthansa German Airlines wordt genoemd. Deze luchtvaartmaatschappij kende een omzetgroei met 4,7%. Bijzonder goed presteerde Lufthansa CityLine, waar mede door de overgang op een complete vloot van straalverkeersvliegtuigen een omzetgroei met 17% werd gerealiseerd. De opbrengsten uit andere dochterondernemingen stegen met 7,8%.

Kostenbeheersing

In lijn met de groei van de omzet nam het totaal van de uitgaven toe met 4,8% tot DM 22,5 miljard. De lasten werden in het bijzonder verlicht door de blijvend lage brandstofprijzen. Ten opzichte van 1997 daalden deze met 8,8%.

Investeringen omhoog tot DM 4 miljard

De kapitaaluitgaven voor materiële activa en investeringen namen in 1998 sterk toe met DM 1,6 miljard tot DM 4,0 miljard. Bij het investeringsprogramma lag de nadruk ook afgelopen jaar op uitbreiding en vernieuwing van de luchtvloot. Deze post vormde 72,6% van de totale activa. De tot de Groep behorende maatschappijen namen in totaal 21 nieuwe vliegtuigen in dienst.

Voorlopige resultaten eerste kwartaal '99

Omzetstijging met 4,7%

Winst vóór belastingen DM 234 miljoen

In het eerste kwartaal van 1999 heeft Lufthansa een omzet bereikt van DM 5,2 miljard, hetgeen een stijging met 4,7% is ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.

De groei van het vervoersvolume kon worden voortgezet. De beschikbaar gekomen extra capaciteit kon geheel door de markt worden opgenomen. De verkochte capaciteit - uitgedrukt in ton/km - nam toe met 8,3%, waarmee opnieuw de uitbreiding van de beschikbare capaciteit (7,7%) werd overtroffen. De bezettingsgraad bij het passagiersvervoer steeg van 68,4% in het eerste kwartaal van 1998 tot 70,5% in het eerste kwartaal van dit jaar.

De opbrengsten uit het vervoer namen toe met 2,9% tot DM 4,4 miljard. Daarmee was deze groei minder prominent dan de stijging van de verkochte capaciteit, hetgeen een afspiegeling is van de opmerkelijke neerwaartse druk op de gemiddelde opbrengsten die sinds het laatste kwartaal van 1998 zichtbaar is.

De stijging van de kosten ten opzichte van 1998 werd ongedaan gemaakt door een verdere daling van de brandstofprijzen met 19%. Daartegenover stond dat de kosten in verband met het opstarten van de zomerdienstregeling en het onlangs bereikte loonakkoord leidden tot een stijging van de personeelslasten met 7,2%. Het aantal werknemers van de Lufthansa Groep was eind maart toegenomen met 3,9% tot 56.420.

Ondanks het moeilijke bedrijfsklimaat kan de gang van zaken bij de Lufthansa Groep in het eerste kwartaal bevredigend worden genoemd. Hoewel de extreme weersomstandigheden en de verandering van de luchtcorridors in West-Europa een negatief effect op de luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Groep hadden, kon toch een winst vóór belastingen van DM 234 miljoen worden behaald. Dit was het op twee na hoogste resultaat ooit over het eerste kwartaal. In het winstcijfer is een bedrag van DM 117 miljoen inbegrepen, voortvloeiend uit de verkoop van een deel van het belang in Wquant. De winst na belastingen bedroeg DM 111 miljoen.

Deel: ' Recordwinst Lufthansa Groep over 1998 '
Lees ook