expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: rectificatie bijstandspersbericht

ATTENTIE REDACTIES - RECTIFICATIE

Nr. 99/113
22 juni 1999

In het overzicht bijstands-, IOAW- en IOAZ-uitkeringen per 1 juli 1999 is helaas een fout geslopen in het hoofdstuk IOAW en IOAZ. Het bedrag voor alleenstaanden van 22 jaar is totaal 1546,37 in plaats van het vermelde bedrag in het gisteren uitgestuurde persbericht.

22 jun 99 12:36

Zoekwoorden:

Deel: ' Rectificatie bericht bijstands-, IOAW- en IOAZ-uitkeringen '
Lees ook