VECAI

https://www.vecai.nl

RECTIFICATIE CONSUMENTENBOND

Op 13 maart stelde de Consumentenbond in zijn persbericht onder meer dat .de televisiekijker 300 gulden per jaar meer gaat betalen voor het kijken naar dezelfde tv-zenders dan nu..
In de kranten werd melding gemaakt dat de Consumentenbond ervan uit gaat dat de kabelmaatschappijen .een driedubbele prijsverhoging. willen zien. Het persbericht was voor de Tweede Kamer aanleiding hierover op 14 maart vragen te stellen aan staatssecretaris Van der Ploeg.
Uit de gesprekken tussen VECAI, de vereniging van kabelbedrijven in Nederland, en de Consumentenbond is gebleken dat deze mededelingen onjuist zijn en feitelijke grondslag missen. Van der Ploeg verwijst in zijn kabelnotitie van juni vorig herhaaldelijk naar de Consumentenbond als bron van feitelijke informatie. In mei presenteert de staatssecretaris zijn vervolgnota op de kabelnotitie. Het persbericht van de Consumentenbond was een reactie op het onderzoek, dat in opdracht van drie ministeries (EZ, OC&W en V&W) werd gehouden naar de rentabiliteit van de kabelsector. Uit dat onderzoek bleek dat de kabelbedrijven een marginale winst behalen van 0,3 procent. Het ministerie van EZ alsmede de onafhankelijke toezichthouders OPTA en NMA hanteren 11 procent als een redelijk rendement, dat de kabelsector zou mogen behalen. VECAI heeft naar aanleiding van dit onderzoek nimmer de wens geuit dat de kabeltarieven omhoog zouden moeten, noch dat zij daartoe enig beleidsvoornemen heeft.


12 apr 00 12:51

Zoekwoorden:

Deel: ' Rectificatie Consumentenbond over tarieven kabelmaatschappij '
Lees ook