Gemeente Ede

R E C T I F I C A T I E

Inrichten van 30 km-zones

Op 15 augustus heeft abusievelijk op de voorlichtingspagina een artikel gestaan over de start in week 34 van werkzaamheden 30 km/h zones Zeeheldenbuurt / Bospoort e.o. in Ede en de inrichting van de 30 km/h zone Harskamp.

In verband met het ontbreken van het definitieve verkeersbesluit beginnen de werkzaamheden op z'n vroegst in week 41. Dit wordt bekend gemaakt via deze voorlichtingspagina. Bewoners in het betreffende gebied krijgen bovendien nog een brief.

Verkeersbesluit

Het verkeersbesluit vindt u elders terug bij 'Bekendmakingen' op onze voorlichtingspagina's. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen bij burgemeester en wethouders van Ede.

Vragen of problemen

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Rohde van de gemeente Ede, tel. (0318) 68 01 46.Ede, 22 augustus 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Rectificatie datum start inrichten 30 km-zones Ede '
Lees ook