Ingezonden persbericht


Afgelopen vrijdag heeft u onderstaand persbericht van mij ontvangen met een verkeerde datum. De excursie 'Natuurbeleving in de Heest' is niet op 21 mei maar 21 april 2012 Excuses voor de verkeerde berichtgeving.

Met vriendelijke groet,

André Brasse

Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa

Natuurbeleving in de Heest

Op zaterdag 21 april a.s. organiseren het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa een excursie in het natuurontwikkelingsgebied De Heest. Deze wandeling voert door een puur, bloemrijk en drassig gebied. De excursie start om 10:00 uur 's morgens en eindigt rond 13:00 uur. Startplaats is de nieuwe parkeerplaats 'Galgenriet' aan de noordkant Ballooërveld langs de Gasterenseweg van Loon naar Gasteren. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Met de naam 'De Heest' wordt het gebied bedoeld dat ten noorden van het Ballooërveld ligt en wordt ingeklemd door twee diepjes uit het Drentsche Aa stelsel: het Taarlosche Diep en het Gastersche Diep. Het gebied werd een eeuw geleden geschikt gemaakt voor de landbouw en veranderde behoorlijk. Het is gebied is eigendom van Staatsbosbeheer. In 1995 is Staatsbosbeheer begonnen het gebied in oorspronkelijke situatie terug te brengen. Er groeien nu inmiddels weer veel zeldzame planten en het water krijgt weer alle kansen. Een ervaren gids laat u de bijzondere plekken zien en vertelt verhalen over de flora en fauna. Natuurbeleving is in dit gebied erg aan de orde, want het gebied kan drassig zijn.

Datum: zaterdag 21 april
Startplaats: de nieuwe parkeerplaats 'Galgenriet' aan de noordkant Ballooërveld langs de Gasterenseweg van Loon naar Gasteren. Starttijd: 10:00 uur

Laarzen of waterdichte wandelschoenen worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.

Bijlage: foto Heest © Nationaal Park Drentsche Aa

----------

Niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator voorlichting en educatie, André Brasse, tel: 0592-371740 / 06-46255975 a.brasse@ivn.nl, www.drentscheaa.nl

Met vriendelijke groet,

Andre Brasse
Projectleider | Coördinator communicatie en educatie Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa IVN Consulentschap Drenthe

Postbus 125
9400 AC Assen
T 0592-37 17 40
M 06-46 25 59 75
www.ivn.nl | www.drentscheaa.nl

Deel: ' Rectificatie Natuurbeleving in de Heest '


Lees ook