Gemeente Vlieland

opgenomen over de machinale kokkelvisserij, dat veel vragen heeft opgeroepen.
Wij delen u mede dat afstand wordt genomen van de inhoud van het stuk en dat de betrokken instanties hiervan mededeling is gedaan.

Gemeentebestuur Vlieland

Zoekwoorden:

Deel: ' Rectificatie openbare bekendmakingen Gemeente Vlieland '
Lees ook