TuinbouwNet


Red Delicious uit de gratie in Spanje

De afgelopen tien jaar zijn er veel bomen van de appelrassen Red en Stark Delicious gerooid in Spanje. In 1987 kwam de totale oppervlakte van beide rassen nog uit op ruim 9.500 hectare, in 1997 was dit afgenomen tot 4.500 hectare. Een sterke groei van de oppervlakte is daarentegen te zien bij de rassen Gala, Red Chief en een paar Goldenvariëteiten. De Golden Delicious is nog altijd veruit de belangrijkste appel in Spanje. Hiervan bedroeg het areaal in 1997 ruim 23.000 hectare tegen bijna 20.000 hectare in 1987. Volgens de laatst gehouden meting in 1997 in Spanje kwam het totale areaal met appelen uit op 44.500 hectare. Tien jaar geleden was dat 38.500 hectare.

Minder vroege peren

De oppervlakte peren van het ras Limonera/Jules Guyot is in Spanje de laatste tien jaar fors teruggelopen. Volgens metingen kwam het areaal met deze vroege peer in 1997 uit op nog geen 2.600 hectare. Ruim tien jaar geleden was dat nog 5.900 hectare. De Spaanse fruittelers stappen over op bewaarrassen. Zo groeide de oppervlakte met Conference in tien jaar tijd van 2.230 hectare in 1987 naar bijna 6.000 hectare in 1997. Ook het belangrijke Spaanse perenras Blanquilla wordt steeds populairder onder fruittelers. Twee jaar geleden stond er van dit ras 13.000 hectare tegen 9.300 in 1987. Het totale areaal peren bedroeg in 1997 bijna 37.000 hectare. Eind jaren tachtig was dat 34.500 hectare.

Import appelen Tsjechië

Tsjechië heeft in 1998 bijna 40.000 ton appelen ingevoerd tegen 48.000 ton in het jaar daarvoor. Bij de import gaat het vooral om appelen bestemd voor de verse markt. De landen van de Europese Unie leverden in 1998 verreweg de meeste appelen. Golden Delicious en Granny Smith zijn de belangrijkste importrassen in Tsjechië. Vanuit Nederland ging vorig jaar ruim 2.500 ton appelen van vaderlandse bodem richting Praag. De hoofdmoot van de uitvoer bestond uit Golden, Gloster en Jonagold. De Nederlandse reëxport (import gevolgd door export) van appelen naar Tsjechië kwam in 1998 uit op 470 ton.

De Tsjechen exporteren ook veel appelen. De uitvoer bereikte vorig jaar een omvang van 64.000 ton. Hierbij ging het voor een belangrijk deel (85 procent) om industrie-appelen.

Deel: ' Red Delicious uit de gratie in Spanje '
Lees ook