Valkenburg, 20 april 2004

Geachte redactie,

De ondernemingsraad van marinevliegkamp Valkenburg presenteerde op 21 januari van dit jaar een reddingsplan aan de minister van Defensie. Bovendien werd het uitgewerkte reddingsplan naar de Tweede Kamer toegezonden, ter voorbereiding op de hoorzitting van morgen, 21 april en voor de besluitvorming met betrekking tot de toekomst van het Marinevliegkamp Valkenburg en de MARPAT-groep op 28 april aanstaande.

In dit reddingsplan gaat het personeel van het vliegkamp uit van het behoud van de Orions. Marinevliegkamp Valkenburg blijft in deze plannen haar militaire functie behouden en zal fungeren als opleidings- en onderhoudscentrum voor Orions in multinationaal verband. Tevens blijft Marinevliegkamp Valkenburg beschikbaar als Regeringsvliegveld. De kosten van het vliegkamp voor Defensie kunnen verminderd worden door beperkt commercieel medegebruik van het militaire vliegveld toe te staan.

Het personeel van het vliegkamp is zich ervan bewust dat de omliggende gemeenten en met name de omwonenden zich zorgen maken over een eventuele toename van de geluidsbelasting bij het toestaan van commercieel medegebruik van het militaire vliegveld. Echter het uitgangspunt van de plannen van het personeel is een gelijkblijvende milieubelasting. Dat betekent geen toename van het gemiddeld aantal vliegbewegingen.

Om de kaders te benadrukken waarbinnen onderzoek naar commercieel medegebruik is gedaan en om uw dossier over het Marinevliegkamp Valkenburg te completeren, is bijgaand het persbericht over dit onderwerp. Het personeel van het Marinevliegkamp wil met dit persbericht onduidelijkheden wegnemen en nogmaals de juiste boodschap communiceren.

Wilt u meer informatie, een toelichting op het persbericht, of de gegeven presentatie ontvangen, dan kunt u mij altijd bellen.

Met vriendelijke groet,

Jef Stassen, Voorzitter van de Ondernemingsraad. Telefoon 071-4052089/06-23020972

Van militaire vliegbewegingen naar civiele vliegbewegingen

Commercieel medegebruik van vliegkamp veroorzaakt geen toename vliegbewegingen

In januari dit jaar presenteerde het personeel van het Marinevliegkamp Valkenburg tijdens het werkbezoek van minister H. Kamp het plan 'Nieuw Evenwicht'. Een plan waarin de militaire en civiele capaciteiten van het Marinevliegkamp zijn onderzocht en die over de planperiode van tien jaar maar liefst een besparing van 555 miljoen euro oplevert. In dit driedelig plan werd het onderdeel 'Commercieel medegebruik' van het vliegkamp beschreven. Het personeel van het Marinevliegkamp Valkenburg heeft dit onderdeel onderzocht binnen een eenduidig uit te leggen tevens scherp gedefinieerd kader, namelijk: de grondslag voor commercieel medegebruik van het militaire vliegveld Valkenburg is een gelijkblijvende milieu belasting. Dat betekent geen toename van het gemiddeld aantal vliegbewegingen.

In het reddingsplan gaat het personeel uit van het behoud van de Orion-vloot. Het Marinevliegkamp Valkenburg blijft in deze plannen haar militaire functie behouden en zal daarnaast fungeren als opleidings- en onderhoudscentrum voor de Orions in multinationaal verband. Tevens blijft het vliegkamp beschikbaar als Regeringsvliegveld. De kosten van het vliegkamp voor Defensie kunnen verminderd worden door beperkt commercieel medegebruik van het militaire vliegveld toe te staan en dat kan volgens de plannen ongeveer 12 miljoen euro per jaar opleveren.

Commercieel medegebruik

Commercieel medegebruik betreft:
Het medegebruik van de militaire onderhoudsfaciliteiten en hangaarruimte op het vliegkamp. Deze vorm van medegebruik kan circa 5,5 miljoen euro per jaar opleveren hetgeen overeenkomt met 45% van de potentiële opbrengsten van commercieel medegebruik. Voor deze vorm van medegebruik hebben inmiddels meer dan 30 bedrijven concrete interesse getoond. Dit betreft kleine en grote bedrijven, zowel Nederlandse als internationale bedrijven. Door multinationale samenwerking en een efficiëntere bedrijfsvoering kan het aantal militaire vliegbewegingen op Valkenburg verminderd worden. De geluidsruimte die hierdoor ontstaat kan benut worden voor beperkt commercieel medegebruik door luchtvaartmaatschappijen. Dit betreft maximaal 5.000 vliegbewegingen per jaar (één vliegbeweging bestaat uit een start én landing). Deze vorm van medegebruik kan jaarlijks circa 6,5 miljoen euro opleveren. Voor deze vorm van medegebruik is inmiddels interesse getoond door enkele kleinere luchtvaartmaatschappijen bijvoorbeeld voor chartervluchten met kleinere vliegtuigen. Vliegtuigen die overigens ook vergeleken kunnen worden met de VIP-vliegtuigen die op het vliegkamp landden tijdens de bijzetting van Koningin Juliana.

Gelijkblijvende milieubelasting
De grondslag voor commercieel medegebruik van het Marinevliegkamp Valkenburg is een gelijkblijvende milieu belasting oftewel geen toename van het gemiddeld aantal vliegbewegingen. Dat kan door militaire vliegbewegingen in te ruilen voor civiele. En dat kan gunstig uitpakken voor omwonenden omdat de huidige moderne vliegtuigen zelfs minder lawaai maken dan de Orion. De afgelopen jaren vonden vanaf Valkenburg jaarlijks gemiddeld 8.500 vliegbewegingen plaats met maxima tegen de 12.500 in de jaren dat bijvoorbeeld Nederland voorzitter was van de Europese Unie. Dit laatste aantal is tevens het maximum dat conform de huidige regelgeving is toegestaan.

Uitgangspunten in het plan van het personeel zijn: Gemiddeld 5.000 vliegbewegingen ten gevolgen van commercieel medegebruik. Gemiddeld 1.000 vliegbewegingen als Regeringsvliegveld met pieken tot 3.000 tijdens bijvoorbeeld een voorzitterschap van de Europese Unie. Gemiddeld 1.000 vliegbewegingen met Orions.

Economische groeimogelijkheden

Commercieel medegebruik heeft gunstige effecten voor de regionale economie en werkgelegenheid. Commercieel medegebruik is voor Defensie niet onbekend. Zo vinden vanaf de militaire vliegvelden De Kooy en Eindhoven jaarlijks duizenden commerciële vliegbewegingen plaats. Op het militaire vliegveld Woensdrecht vindt de andere vorm van medegebruik plaats in de vorm van onder andere commercieel vliegtuigonderhoud.

Deel: ' Reddingsplan personeel gaat uit van behoud Orions Valkenburg '
Lees ook