Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 1 juni 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Vr 02-07-1999, 15.00 uur: oratie dhr. dr. J.O. Barentsz

Oratie op het gebied van de Medische Wetenschappen om onderwijs te geven in Radiologie

* Titel van de rede: Kiezen en delen

* Woonplaats: Malden

* Bijzonderheid: een dubbeloratie (samen met dhr. dr. A. Heerschap; zie vorig bericht)

PATIËNTENZORG, WETENSCHAP, ONDERWIJS EN OPLEIDING IN DE RADIOLOGIE

In zijn oratie bespreekt prof. dr. J.O. Barentsz de vier kerntaken van de academische radiologie: patiëntenzorg, wetenschap, onderwijs en opleiding. In deze inaugurele rede zal een videopresentatie gegeven worden van de nieuwste ontwikkelingen, met het doel een indruk te geven waar het komende millennium naar toe gaat en wat de consequenties zijn voor de patiënt. Het maken van een keuze uit deze technieken door de radioloog is essentieel, immers zonder deze keuze wordt de gezondheidszorg onnodig duur en wordt de patiënt onnodig belast.

Prof. Barentsz betoogt onder andere dat voor de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg een goede positie van het wetenschappelijk onderzoek essentieel is. Het leidt tot vernieuwing en verbetering, hetgeen voorwaarde scheppend is voor een doelmatiger zorg. De interactie tussen het klinische en meer fundamentele onderzoek moet hierbij versterkt worden. Met betrekking tot het onderwijs is prof. Barentsz van mening dat de snelle ontwikkelingen in de radiologie het des te meer noodzakelijk maken om de arts van de toekomst te leren wat de mogelijkheden en beperkingen van de diverse afbeeldingstechnieken zijn, wat de belasting hiervan is voor de patiënt, wat de effecten zijn op de therapie en wat de gevolgen zijn voor de patiënt en de gezondheidszorg in meer algemene zin. Verdieping in nieuwe diagnostische procedures en het laten zien van de effecten hiervan voor de patiënt en zorg moeten een onderdeel uitmaken van de opleiding tot basisarts.

Deel: ' Rede Patiëntenzorg, wetenschap, onderwijs in de radiologie '
Lees ook