Reesink N.V.

PERSBERICHT
Datum: 3 maart 2003

Reesink boekte over 2002 een 9,2% hogere winst

* Omzet EUR 117,5 miljoen en daarmee praktisch
onveranderd
* Stijging geconsolideerde winst na belastingen met 9,2% * Dividend EUR 3,50 bij EUR 5,87 winst per gewoon aandeel

Reesink N.V. heeft over 2002 een geconsolideerde omzet gehaald van EUR 117,5 miljoen, bijna gelijk aan de omzet van 2001 (EUR 117,6 miljoen.). De hieruit geputte winst na belasting steeg met 9,2%. In lijn daarmee steeg de winst per gewoon aandeel naar EUR 5,87 (2001: EUR 5,37). Alle dochterondernemingen binnen de Reesink-geledingen droegen in positieve zin aan het groepsresultaat bij.

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld over te gaan tot uitbetaling van een onveranderd dividend van EUR 3,50 per gewoon aandeel. De pay out, die de laatste jaren zeer ruim boven de nagestreefde 50% lag, komt daarmee wat meer in evenwicht met de in te houden winst. De algemene vergadering van aandeelhouders zal dit jaar worden gehouden op 8 mei a.s. en aanvangen om 14.30 uur. Plaats van samenkomst is het kantoor op Bedrijventerrein De Ecofactorij te Apeldoorn, waar de nieuwbouw ten behoeve van een aanzienlijk deel van de nu nog te Zutphen gevestigde bedrijvigheid van de Reesink-groep de voltooiing nadert.

Na een goed verlopen eerste halfjaar was het tweede halfjaar bepaald de minste van de twee. De dip leek gepasseerd toen het medio oktober heel voorzichtig wat aantrok, maar aan dat broze herstel kwam eind januari dit jaar een abrupt einde, toen de discussie over Irak ernstiger proporties aannam en zich nieuwe drama's op de effectenbeurzen aandienden. De bedrijvigheid zakte daarbij weer als een plumpudding in elkaar. Vooralsnog blijven wij voor 2003 toch vasthouden aan onze taakstellende begroting, die bij realisatie ziet op wederom een duidelijke winststijging, want er moet bepaald wat te wensen overblijven in een mensenleven.

Deel: ' Reesink boekte over 2002 een 9,2% hogere winst '
Lees ook