Reesink N.V.

Persbericht van 25 september 2001: Reesink verwerft vertegenwoordiging McCormick tractoren

PERSBERICHT

Datum: 25 september 2001

Reesink verwerft vertegenwoordiging McCormick tractoren

Reesink N.V. te Zutphen (technische handel) heeft overeenstemming bereikt omtrent de exclusieve distributie van McCormick tractoren in de Benelux. Het gaat hier om een uitermate goed passende uitbreiding van de op de agrarische sector gerichte bedrijvigheid. Wij van Reesink zijn met het per 1 oktober a.s. aangaan van de betreffende vertegenwoordiging dan ook buitengewoon in onze sas. Het betekent ook de eerste stap van Reesink buiten de Nederlandse grenzen.

McCormick tractoren worden geproduceerd in Doncaster (UK), terwijl de belangrijkste componenten afkomstig zijn van de McCormick-vestiging in St. Dizier (F). Al in vroeger jaren was McCormick een in de agrarische sector zeer bekend merk, waarvan de oorsprong teruggaat naar de start in 1831 in de Verenigde Staten. Na de tweede wereldoorlog werden in Doncaster en St. Dizier Europese vestigingen gebouwd. Daarna kwam het bedrijf achtereenvolgens in handen van International Harvester en vervolgens Case. Na de recente overname van Case door de New Holland groep werd laatstgenoemde door de Europese mededingingsautoriteiten opgedragen om een deel van de productiecapaciteit aan derden te verkopen. Dat leidde medio dit jaar tot de doorstart van de productievestigingen te Doncaster en St. Dizier onder de oude vertrouwde naam McCormick.

De eigenaar van McCormick is de Argo groep, die inmiddels zeer voortvarende plannen entameerde. Zo werd het gamma aan McCormick tractoren fors uitgebreid en staat een verdergaande uitbreiding, meer in het bijzonder met tractoren van hogere vermogensklassen, op stapel.

Eén van de activiteiten van de Reesink-groep (ter grootte van ongeveer 1/3 van de groepsomzet) is die van toeleverancier van werktuigen voor agrarische toepassingen. De betreffende activiteit wordt ingevuld door twee dochterondernemingen, te weten Reesink Technische Handel B.V. en Kamps de Wild B.V., die ieder voor zich vooraanstaande merken vertegenwoordigen. De wederzijds vertegenwoordigde producenten zijn elkaars concurrenten en in consequente lijn daarmee beconcurreren Reesink Technische Handel en Kamps de Wild elkaar. Tussen de twee in zit (om het maar in banktermen te zeggen) een Chinese muur, met Reesink N.V. daar bovenop. Kamps de Wild B.V. en Reesink Technische Handel B.V. voerden tot op heden echter allebei geen tractoren in hun handelspakketten. De tractoren van McCormick kunnen dan ook via de dealerorganisatie van zowel het ene als het andere bedrijf worden afgezet.

Door aan beide zijden van de muur aangaande McCormick tot snelle actie aan te sporen, verwacht Reesink N.V. eind 2003 een marktaandeel van ruim 5% te pakken te hebben. Tegen de guldens van nu komt dat overeen met een winstgevende omzet van "omgerekend- rond ' 18 mln. De kosten gemoeid met het opstarten van deze nieuwe activiteit zullen op zich geen negatieve gevolgen hebben voor hetgeen wij eerder uitspraken, namelijk voor 2001 te mikken op het evenaren van het groepsresultaat van vorig jaar (' 3,9 miljoen).

Via www.reesink.com (onder de tab "Reesink actueel") komen enige illustraties van de McCormick-producten beschikbaar. Desgewenst kunnen die ook per e-mail worden toegezonden.

Deel: ' Reesink verwerft vertegenwoordiging McCormick tractoren '
Lees ook