Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

12-06-2002
Referendabele besluiten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven heeft besloten dat over de volgende besluiten van de gemeenteraad een referendum kan worden gehouden op grond van de Tijdelijke Referendumwet:

· het vaststellen van de 'Wegsleepverordening 2002';
· het vaststellen van de 'Verordening leerlingenvervoer gemeente Duiven 2002'.

De verordeningen liggen ter inzage in het gemeentehuis van Duiven bij de afdelingen Algemene Zaken (wegsleepverordening) en Welzijn en Onderwijs (verordening leerlingenvervoer). Binnen 3 weken na deze publicatie kan iedere kiesgerechtigde binnen de gemeente Duiven een verzoek tot het houden van een gemeentelijk referendum indienen. Voor het indienen van het verzoek dient u in het gemeentehuis een standaardformulier in te vullen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Referendabele besluiten gemeente Duiven '
Lees ook