Sabena

Brussels, September 25, 2001

De Directie van Sabena nodigt elke werknemer van de Sabenagroep uit om zich bij referendum uit te spreken over het Strategisch Plan.

De Directie van Sabena nodigt elke werknemer van de Sabenagroep uit om zich bij referendum uit te spreken over het Strategisch Plan. Als er toch een volledig akkoord kan worden bereikt over de integrale uitvoering van het Strategisch Plan in de volgende 24 uur, dan wordt het referendum stopgezet.

Christoph Müller heeft dinsdagmiddag een korte verklaring afgelegd over de stand van zaken inzake de gesprekken met de sociale partners. Ondanks de geboekte vooruitgang op het vlak van productiviteitsmaatregelen en inzake het verminderen van het aantal ontslagen (van meer dan 1.400 naar minder dan 700), is het nog niet tot een akkoord gekomen. De Directie van Sabena heeft dan ook geen andere keuze dan aan het hele personeel van de Sabenagroep te vragen zich tegen begin oktober uit te spreken over de uitvoering van het Strategisch Plan, de enige weg om uit de moeilijke situatie te geraken waarin het bedrijf zich bevindt.

Het Strategisch Plan werd aan de sociale partners voorgesteld op 9 augustus jl. Verschillende vraag/antwoordsessies werden sindsdien georganiseerd. Een dataroom met alle mogelijke informatie werd geopend om het aan de personeelsvertegenwoordigers toe te laten kennis te nemen van de dramatische financiële situatie waarin het bedrijf zich bevindt, evenals van alle andere aspecten van het Strategisch Plan. Doelstelling was om verslag uit te brengen aan de Raad van Bestuur van 17 september jl. Naar aanleiding daarvan, en rekening houdend met de verwachte gevolgen van de gebeurtenissen in de VS op 11 september, hebben de Voorzitter van de Raad van Bestuur, Fred Chaffart, en Sabena President en CEO Christoph Müller een oproep gedaan aan de personeelsvertegenwoordigers om zo snel mogelijk de uitvoering van het Strategisch Plan te bespreken.

De gesprekken met de vakbonden die dit weekend en de voorbije nacht hebben plaatsgevonden hebben vooruitgang geboekt op volgende punten :


* inzake de vermindering van het aantal personeelsleden door de afbouw van het aantal vliegtuigen vanaf eind oktober. Oplossingen zijn gevonden om het aantal ontslagen te verminderen van meer dan 1.400 tot minder dan 700;

* inzake filialisering van de luchtvaartondersteunende activiteiten en hun toekomstige verkoop;

* inzake het behoud van het Paritair Comité 315.1;
* inzake een productiviteitsverhoging van 10%;
Desalniettemin kon nog geen akkoord worden bereikt.

Daarom heeft de Directie van de Sabenagroep beslist, in overleg met de twee belangrijkste aandeelhouders en de leden van de Raad van Bestuur, om elke werknemer van de Groep uit te nodigen zich individueel uit te spreken over de uitvoering van het Strategisch Plan door middel van een referendum. Dit referendum zal plaatsvinden gedurende de eerste week van oktober, tenzij er een volledig akkoord komt over de integrale uitvoering van het Strategisch Plan binnen de volgende 24 uur.

Sabena President & CEO Christoph Müller legde dinsdagmiddag een korte verklaring af aan de pers : 'De gevolgen van de aanslagen van 11 september laten het Sabena

Wilfried Remans · tel: +32.2.723.83.73 · fax: +32.2.723.83.99 · wilfred.remans@sabena.be · gsm: +0475.49.13.32 · Sabena House Box 38 · Brussels Airport · B-1930 Zaventem

Zoekwoorden:

Deel: ' Referendum over Strategisch Plan Sabena '
Lees ook