Ingezonden persbericht


Persbericht

REFERENDUM TEGEN HAAGSE-HERINDELINGWET

De Rijswijkse VVD gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het besluit van de Eerste Kamer om in te stemmen met het wetsvoorstel Gemeentelijke herindeling Den Haag en omgeving, via een referendum (waarmee de Eerste Kamer op dezelfde dag mee instemde) kan worden geblokkeerd.

Zoals bekend stemde de Eerste Kamer afgelopen dinsdag in met het wetsvoorstel Gemeentelijke herindeling Den Haag en omgeving. De Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag eveneens besloten dat er in de Grondwet een bepaling wordt opgenomen voor een zgn.correctief referendum. Dit referendum biedt burgers de mogelijkheid zich voor of tegen voorstellen van onder andere het parlement uit te spreken.

De Eerste Kamer heeft eveneens besloten tot een tijdelijke referendumwet. Deze wet, die de voorloper is voor het correctief referendum biedt eveneens de mogelijkheid om tegen wetten in het geweer te komen.

De Rijswijkse VVD blijft van mening dat het wetsvoorstel dat ertoe leidt dat Den Haag er grond bij krijgt een slecht voorstel is en gaat diepgaand onderzoeken inhoeverre de herindelingwet kan worden geblokkeerd door de referendummogelijkheden waartoe de Eerste Kamer op dezelfde dag besloot.


Zoekwoorden:

Deel: ' Referendum tegen Haagse herindelingwet '
Lees ook