MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MINBZK: Referentiekader conflict- en crisisbeheersing politie

MINISTER PEPER NEEMT REFERENTIEKADER CONFLICT- EN CRISISBEHEERSING

POLITIE IN

ONTVANGST

Minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag het referentiekader conflict- en crisisbeheersing politie in ontvangst genomen uit handen van de heer B.R. Visser, korpschef van de politieregio Kennemerland .
In het referentiekader wordt de wenselijke organisatie van de crisis- en conflictbeheersing binnen de Nederlandse Politie beschreven. Hierbij worden de minimumvereisten geformuleerd voor maatregelen en activiteiten op het gebied van preventie, preparatie, respons (waaronder opschaling) en de afwikkeling bij verschillende typen conflicten en crises (rampen, terreursituaties en grootschalige ordeverstoringen). Het referentiekader biedt de politie aangrijpingspunten om hun organisatie op dit terrein te ontwikkelen. Hiermee kan het referentiekader uiteindelijk dienen als kwaliteitsnorm voor de crisisorganisatie binnen de Nederlandse politie. De referenties dienen als richtlijnen voor de korpsen te aanzien van de minimale voorzieningen op het terrein van conflict- en crisisbeheersing.
Het referentiekader is in opdracht van de Raad van Hoofdcommissarissen door de portefeuillehouder conflict- en crisisbeheersing, korpschef Visser, ontwikkeld in samenwerking met het Crisis Onderzoek Team (COT). Het ministerie van BZK heeft een adviesrol vervuld en financieel bijgedragen.

Nadere inlichtingen: Annette Dijkstra, 070-4266049

15 dec 99 16:55

Deel: ' Referentiekader conflict- en crisisbeheersing politie '
Lees ook