Provincie Limburg

Reflectanten vacature burgemeester Swalmen

08/99

Maastricht, 21 januari 1999

08/99

Maastricht, 21 januari 1999

REFLECTANTEN VACATURE BURGEMEESTER SWALMEN

Op de vacante post van burgemeester te Swalmen hebben 41 personen gesolliciteerd. Uitgesplitst naar geslacht gaat het om 34 mannen en 7 vrouwen.

De sollicitanten hebben de volgende politieke kleur:

VVD : 9
CDA : 12
PvdA : 10
D66 : 8
PNL : 1
Onbekend : 1

Deel: ' Reflectanten vacature burgemeester Swalmen '
Lees ook