VSNUGezamenlijk persbericht VSNU en HBO-raad
Datum: 4 juli 2002

Universiteiten en hogescholen slaan alarm. Regeerakkoord funest voor kennisklimaat
Het concept-Regeerakkoord heeft geen enkele aandacht voor de kracht van kennis in onze samenleving. Elke aanzet tot een prikkelend kennisbeleid ontbreekt. Daarbovenop worden instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek de komende regeerperiode voor honderden miljoenen gekort. De Vereniging van Universiteiten VSNU en de HBO-Raad protesteren scherp tegen de dreigende kaalslag in het hoger onderwijs.

Universiteiten en hogescholen maken zich ernstige zorgen over het ontbreken van een visie op kennis en innovatie in het Regeerakkoord. CDA, LPF en VVD gaan geheel voorbij aan het feit dat ontwikkeling en verspreiding van kennis onmisbaar zijn voor een krachtige economie. Ook voor de aanpak van maatschappelijke knelpunten in de zorg en de veiligheid zijn juist méér innovatieve oplossingen en innovatieve mensen nodig. Dat verhoudt zich niet met de aangekondigde bezuinigingen voor het hoger onderwijs, die oplopen tot 143 miljoen euro in 2006. De bezuinigingen betekenen een terugval naar de jaren tachtig, toen de positie van het hoger onderwijs sterk werd uitgehold.

Universiteiten en hogescholen doen een klemmend beroep op de coalitiepartijen en de leden van de Tweede Kamer om de voorgelegde plannen bij te stellen.


---

Deel: ' Regeerakkoord funest voor kennisklimaat '
Lees ook