Nieuw-Vlaamse Alliantie

Regelgeving tegen spamming laat op zich wachten (02/07/02)

Internet en mobiele telefonie zijn niet meer uit het dagelijks leven weg te denken. De meeste Vlaamse gezinnen beschikken over een internetaansluiting en ook de mobiele telefoon is gemeengoed geworden.

Deze nieuwe vormen van telecommunicatie brengen ook nieuwe vormen van overlast met zich mee. Een voorbeeld hiervan staat bekend als het fenomeen "spamming". Dit is het ongevraagd versturen van reclameboodschappen via e-post, SMS of fax. Voor bedrijven is "spamming" een goedkope vorm van reclame maar voor de consument betekent dit extra kosten, zowel in tijd als in geld voor het downloaden, lezen en verwijderen van al deze boodschappen. Recente berekeningen lieten blijken dat dit de Europese internetgebruiker alleen al aan connectiekosten jaarlijks zo'n 10 miljard euro kost, om dan maar te zwijgen over de ergernis die dit bij veel consumenten opwekt.

De minister van Economische zaken, Charles Picqué (PS), had aangekondigd dat de wet, conform de Europese richtlijn van 8 juni 2000, de consument voldoende bescherming zou bieden tegen dit soort overlast. Dat dit nog altijd niet het geval is mocht Ronduit N-VA! nationaal secretaris Koen Vaneecke aan den lijve ondervinden toen hij na een klacht bij de Economische Inspectie mocht vernemen dat de wet nog steeds niet in middelen voorziet om dit soort praktijken aan te pakken.

Minister Picqué had wel een wetsontwerp klaar die deze materie regelt maar tot op heden is dit ontwerp nog steeds niet omgezet in wet, terwijl de door Europa opgelegde uiterste termijn van midden 2002 bijna is verstreken.

Nochtans hebben N-VA kamerleden Frieda Brepoels en Geert Bourgeois de regering meermaals aan de tand gevoeld over deze materie en zelfs een eigen voorstel ingediend om de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, B.S. 29/08/1991 te wijzigen. In dit voorstel wordt gepleit voor het opting-in systeem, d.w.z. dat alleen diegenen die vooraf verklaren dat ze reclame willen ontvangen, hiermee bestookt kunnen worden. Ook het Europees Parlement heeft dit systeem als leidraad genomen. Minister Picqué verklaarde dat zijn wetsontwerp nog steeds in behandeling is voor advies bij de Raad van State.

Ondertussen wordt het meer dan waarschijnlijk dat de uitvoering van de Europese richtlijn niet de uiterste termijn zal halen en dat de regering eens te meer tekortschiet in haar taak. Daarom dringt Ronduit N-VA!, de jongerenbeweging van de Nieuw-Vlaamse Alliantie, samen met de N-VA kamerfractie er bij de minister dan ook op aan om dringend deze aangelegenheid ter harte te nemen en zo de consument te beschermen tegen malafide gebruik van de nieuwe communicatiemiddelen. Indien de minister zelf tekortschiet zal N-VA alvast het initiatief nemen en voorstellen om het oorspronkelijke wetsvoorstel Brepoels-Bourgeois op de agenda te plaatsen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

meer informatie:

-wetsvoorstel Brepoels - Bourgeois :www.dekamer.be - DOC 1369/001
-Richtlijn inzake elektronische handel: Publicatieblad Nr. L 178 van 17/07/2000 blz. 0001- 0016

Auteur:
Ronduit N-VA!
Koen Vaneecke, secretaris

Meer informatie:
Contactpersoon: Koen Vaneecke
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: koen.vaneecke@n-va.be
Url: www.ronduitnva.be

Deel: ' Regelgeving tegen spamming laat op zich wachten '
Lees ook