Ballast Nedam

-

P E R S B E R I C H T 3 augustus 1999

Suriname - Ballast Nedam bruggen

Naar aanleiding van het ANP-bericht van 1 augustus j.l. bevestigt Ballast Nedam dat Ballast Nedam met de Surinaamse regering een regeling heeft getroffen voor de inmiddels ontstane achterstand bij de betaling van de bruggen over de Coppenamerivier en de Surinamerivier.

Door de Surinaamse regering zijn zekerheden gesteld voor de nakoming van de ontstane verplichtingen.

Dit belangrijke infrastructuurproject - dat thans voorligt op schema - kan hiermee verder afgebouwd worden.
-

Deel: ' Regeling Ballast Nedam en Suriname over betaling bruggen '
Lees ook