PERSBERICHT

Den Haag, 1 april 2004

Indische gemeenschap actief met projecten
Regeling Collectieve Doelen Het Gebaar nog één maand open

Zo'n 60 belanghebbenden hebben de afgelopen maanden bij Stichting Het Gebaar projectvoorstellen ingediend en een aanvraag gedaan voor een financiële bijdrage. De aanvragers doen een beroep op de regeling Collectieve Doelen die 1 januari 2004 startte. De Collectieve Doelen zijn het tweede deel van Het Gebaar - een tegemoetkoming van de regering aan de Indische gemeenschap - en is bestemd voor de financiering van nieuwe projecten.

De regering heeft voor nieuwe initiatieven ten behoeve van de Indische gemeenschap een kleine 16 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het geld is bestemd voor projecten op het gebied van de Indische cultuur, sociale netwerken, welzijn en onderwijs/educatie/media.

De regeling is nog geopend tot en met 30 april 2004. Dat betekent dat natuurlijke en rechtspersonen nog een maand de tijd hebben om een projectvoorstel in te dienen. Na sluiting van de regeling start de beoordeling van de ingediende aanvragen. Stichting Het Gebaar beslist vóór 20 augustus 2004 over het toekennen van de projectuitkeringen.

Voor meer informatie en aanvraagformulieren: www.gebaar.nl of 00800 7920 7920.

Precies 15.882.308 euro (35 miljoen gulden) bedraagt het collectieve deel van Het Gebaar, de tegemoetkoming van de Nederlandse regering aan de Indische gemeenschap voor het beleid van voorgaande regeringen dat kil, bureaucratisch en formalistisch is geweest. Behalve het collectieve deel bestemd voor projecten heeft de regering 350 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor individuele betalingen. Oorlogsgetroffenen uit het voormalige Nederlands-Indië konden tot en met 31 december 2002 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een eenmalige uitbetaling van 1.822 euro. In anderhalf jaar tijd heeft Stichting Het Gebaar aan zo'n 97.000 mensen Het Gebaar uitgekeerd.

Deel: ' Regeling Collectieve Doelen Het Gebaar nog één maand open '
Lees ook