Gemeente Delft

01 september 1999
Persbericht: REGELING VOOR GEDUPEERDEN KOPPELINGSWET BEËINDIGD

De tijdelijke regeling voor gedupeerden van de Koppelingswet is per 1 augustus 1999 definitief beëindigd. Dit heeft het college besloten.

De regeling was ingesteld voor mensen die na de invoering van Koppelingswet op 1 juli 1998 geen bron van inkomsten meer hadden. Zij verloren het recht op bijstand op grond van de Algemene bijstandswet, omdat zij niet in het bezit waren van een geldige verblijfsvergunning. De regeling werd uitgevoerd door het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) en was op 1 januari 1999 in werking getreden voor de duur van 6 maanden.

De betrokken personen kregen de afgelopen 6 maanden door deze regeling de kans zich te beraden op hun situatie en om eventueel maatregelen te treffen ter verbetering daarvan. In totaal maakten 3 personen gebruik van de regeling. Hiervan verkeren 2 personen nog in onzekerheid over hun verblijfssituatie. Echter, hun eindperspectief is beter in beeld dan 6 maanden geleden.

Het bedrag dat resteert gaat naar de gemeente. Een deel daarvan blijft ter beschikking van het ISF voor de afwikkeling van de regeling. Dat betekent dat indien de betrokken personen na de beëindiging van de regeling in een financiële noodsituatie raken, zij op eigen initiatief bij het ISF kunnen aankloppen voor ondersteuning.

Zoekwoorden:

Deel: ' Regeling Delft voor gedupeerden koppelingswet beeindigd '
Lees ook