European Commission

C/03/78 Brussel, 14 maart 2003

7429/03 (Presse 78)

Overlegvergadering met de toetredende Landen

Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten

Het Interimcomité (1)
van de Raad is gistermiddag op verzoek van Hongarije voor de tweede keer bijeengekomen om met de toetredende staten (2) overleg te plegen over het gemeenschappelijk standpunt dat de Raad heeft vastgesteld met betrekking tot een voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap.

Het comité heeft nota genomen van korte verklaringen van Hongarije, Letland en Malta ter zake. Deze drie landen wensten nadere opheldering over de uitvoering van de voorgestelde richtlijn. De Commissie is ingegaan op de kwesties die deze drie delegaties aan de orde hebben gesteld.

Het comité is op 27 februari 2003 voor de eerste keer bijeengekomen met het oog op overleg over het gemeenschappelijk standpunt inzake een richtlijnvoorstel betreffende verpakking en verpakkingsafval.

Het Interimcomité was bijeengeroepen overeenkomstig de informatie- en overlegprocedure voor de interimperiode, die tijdens de toetredingsonderhandelingen met de tien betrokken toetredende staten is overeengekomen. De procedure is sinds 19 december 2002 van toepassing.

Na de ondertekening van het toetredingsverdrag op 16 april 2003 zal aan de toetredende staten de "status van actieve waarnemer" worden verleend, totdat het verdrag op 1 mei 2004 in werking treedt. Dankzij deze status zullen de tien staten zich, bijvoorbeeld in Raadszittingen, kunnen laten vertegenwoordigen.


---

(1)
Het Interimcomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Unie en van de toetredende staten. Ook de Commissie is vertegenwoordigd.

(2)
De Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek.

Zoekwoorden:

Deel: ' Regeling EU voor de handel in broeikasgasemissierechten '
Lees ook