Mededeling voor de vakpers, 20 januari 1999

Regeling Oogstschade 1998 sluit maandag

Tot maandag 25 januari kunnen gedupeerden die in aanmerking menen te komen voor een vergoeding in het kader van de Regeling oogstschade 1998 zich melden. Ook agrariërs die in december hebben meegedaan aan de quick scan moeten zich voor de Regeling oogstschade opnieuw met een meldingsformulier bij LASER aanmelden. Voor een spoedige afhandeling van de meldingen heeft LASER complete dossiers nodig. Dat betekent dat gedupeerden de schade inclusief topografische kaart en een door een accountant opgesteld rapport van bevindingen moeten melden.

De Regeling Oogstschade 1998 is bestemd voor akker- en tuinbouwers die door de extreme weersomstandigheden in het najaar van 1998 schade hebben geleden. De Regeling geldt voor geheel Nederland, met uitzondering van de gebieden die op grond van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware omgevallen zijn aangewezen als schadegebied.

Gedupeerden kunnen de geleden schade tot aanstaande maandag melden door een schadeformulier in te vullen en op te sturen aan LASER. De meldingsformulieren zijn op te halen bij één van de vijf LASER- kantoren of via Internet ‘www.minlnv.nl/regelingen’. Meer informatie is te verkrijgen bij het landelijke telefoonnummer: (0800) 0526.

Het meldingsformulier voor de Regeling Oogstschade 1998 is verkrijgbaar bij de regionale kantoren van LASER:

Regio Oost: 0570 66 77 77
Regio Zuidwest 078 639 52 00
Regio Noord: 050 599 23 80
Regio Noordwest: 020 495 36 66
Regio Zuidoost: 0475 35 55 55

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Deel: ' Regeling Oogstschade 1998 sluit maandag '
Lees ook