expostbus51


Ministerie BIZA

MINBZK REGELING WATERSCHADE SLUIT VRIJDAG

W090 12 januari 1999 Frank Wassenaar (070) 3021461

Wie op grond van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) een tegemoetkoming wil krijgen voor schade als gevolg van de extreme regenval op 27 en 28 oktober 1998 in het noorden en noordoosten van het land, kan dit nog tot en met vrijdag 15 januari aanstaande melden. Daarna is de regeling gesloten. Het melden kan door een schadeformulier op te sturen naar de uitvoeringsorganisatie LASER. De schadeformulieren zijn op te halen bij de gemeenten in het schadegebied of via Internet (www.minlnv.nl/regelingen). Een tegemoetkoming is alleen mogelijk voor schade die onverzekerbaar en onvermijdbaar was en niet elders is te verhalen.

Op dit moment zijn er bij LASER zo.n 7.200 schademeldingen uit Noord- en Noordoost-Nederland binnengekomen. De taxateurs zijn sinds begin december vorig jaar bezig met het in kaart brengen van de schade bij particulieren. Deze taxaties zijn bijna afgerond. Op 5 januari zijn de schade-experts begonnen met de taxaties bij agrarische bedrijven in het WTS-schadegebied.

De oogstschaderegeling voor agrarische bedrijven in de rest van Nederland sluit op maandag 25 januari.


12 jan 99 17:14

Deel: ' Regeling tegemoetkoming waterschade sluit vrijdag '
Lees ook