Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Dossier Bijenhouderij

Regeling uitbreiding vervoersverbod bijen Asten 2001 II dd. 28-09-2001 12:30 uur

28 september 2001

Toelichting

Onlangs is in de Brabantse gemeente Asten onder bijen een uitbraak van Amerikaans vuilbroed geconstateerd. Teneinde verdere verspreiding van deze voor bijen besmettelijke ziekte te voorkomen, is op 20 september 2001 een vervoersverbod voor bijen binnen en vanuit het in de regeling omschreven gebied vastgesteld. Op 27 september jongstleden werd opnieuw een uitbraak van Amerikaans vuilbroed in Asten geconstateerd. Daarom werd het vervoersverbod rondom Asten uitgebreid. Thans is weer een uitbraak geconstateerd en wordt het gebied wederom uitgebreid. Deze tweede uitbreiding brengt mee dat de gemeente Someren nu geheel onder het vervoersverbod valt.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Overeenkomstig het door de minister genomen besluit:

DE DIRECTEUR-GENERAAL LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

J. F. de Leeuw

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit het gebied dat als volgt wordt begrensd:

1. Vanaf de kruising Veldweg (gemeente Someren) en de Lungendonk (Gemeente Someren) de Lungendonk volgend in noordelijke richting tot de Keersluispad.
2. Het Keersluispad volgend in oostelijke richting tot aan het Eindhovens kanaal.
3. Het Eindhovens Kanaal oversteken en de Keersluisweg volgend in noordoostelijke rich-ting tot de Achterdijk. 4. De Achterdijk volgend in oostelijke richting tot de Varenschut. 5. De Varenschut volgend in noordelijke richting tot de Vossenbeemd. 6. De Vossenbeemd volgend in oostelijke richting tot de Rivierensingel.
7. De Rivierensingel volgend in zuidoostelijke richting tot de Brouwhuissedijk.
8. De Brouwhuissedijk volgend in oostelijke richting tot de Bruhezerweg.
9. De Bruhezerweg volgend in oostelijke richting tot de Rivierensingel.
10. De Rivierensingel volgend in noordelijke richting tot de Vlierdensedijk.
11. De Vlierdensedijk volgend in zuidelijke richting tot de N279. 12. De N279 volgend in noordelijke richting tot de spoorbaan. 13. De Spoorbaan volgend in oostelijke richting tot de kruising met de Biesdeel.
14. Het Biesdeel volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Esdonk, overgaand in de Vloeiweg, overgaand in de Vloeieindseweg, tot de Kapelweg.
15. De Kapelweg volgend in zuidelijke richting tot de Oude Torenweg. 16. De Oude Torenweg volgend in westelijke richting tot de Dwergweg. 17. De Dwergweg volgend in zuidelijke richting tot de Molenhuisweg. 18. De Molenhuisweg volgend in zuidoostelijke richting overgaand in de Hazeldonkseweg, tot de Leenselweg.
19. De Leenselweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Leensel, overgaand in de Dennendijk, tot de Hutten. 20. De Hutten volgend in oostelijke richting tot de Pijlstaartweg. 21. De Pijlstaartweg volgend in zuidelijke richting tot de Vlosbergweg.
22. De Vlosbergweg volgend in zuidwestelijke richting tot de Smientweg.
23. De Smientweg volgend in noordelijke richting tot de Zeilhoekweg. 24. De Zeilhoekweg volgend in westelijke richting tot de Bleekerweg. 25. De Bleekerweg volgend in westelijke richting tot de Meijelseweg. 26. De Meijelseweg volgend in zuidelijke richting tot de Gezandebaan. 27. De Gezandebaan volgend in zuidelijke richting tot de Merelweg. 28. De Merelweg volgend in westelijke richting tot de Behelp. 29. De Behelp volgend in westelijke richting tot de Kanaaldijk Noord (N266).
30. De Kanaaldijk Noord (N266) volgend in noordelijke richting tot de Steegstraat.
31. De Steegstraat volgend in westelijke richting tot de Boerenkamplaan.
32. De Boerenkamplaan volgend in noordelijke richting overgaand in de Kerkstraat, over-gaand in de Loovebaan, tot de Lieropsedijk. 33. De Lieropsedijk volgend in noordelijke richting tot de Vaarsehoef. 34. De Vaarsehoef volgend in westelijke richting tot de Philipsbosweg. 35. De Philipsbosweg volgend in zuidelijke richting tot de Turkesvenweg.
36. De Turkesvenweg volgend in westelijke richting tot de Jaspervenweg.
37. De Jaspervenweg volgend in westelijke richting tot de Meerdijk. 38. De Meerdijk volgend in noordelijke richting tot de Meervensedijk. 39. De Meervensedijk volgend in noordoostelijke richting tot de Hanekampweg.
40. De Hanekampweg volgend in noordelijke richting tot de Hogeweg. 41. De Hogeweg volgend in westelijke richting tot de A67. 42. De A67 volgend in westelijke richting tot de Broekkant. 43. De Broekkant volgend in noordelijke richting tot de Winkelstraat. 44. De Winkelstraat volgend in noordelijke richting overgaand in de Veldweg.
45. De Veldweg volgend in noordelijke richting tot de de kruising Veldweg en de Lungendonk.

Artikel 2

Deze regeling wordt op 28 september 2001 om 12:30 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitbreiding vervoersverbod bijen Asten 2001 II.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Overeenkomstig het door de minister genomen besluit:

DE DIRECTEUR-GENERAAL LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

J. F. de Leeuw

Regeling

Reageren

---

Zoekwoorden:

Deel: ' Regeling uitbreiding vervoersverbod bijen Asten 2001 II '
Lees ook