Tweede Kamer der Staten Generaal

regeli25.001 regeling van werkzaamheden 25 januari 2000
Gemaakt: 28-1-2000 tijd: 13:11

Regeling van werkzaamheden d.d. 25 januari 2000 (ongecorrigeerd)

De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Kant.


**

Mevrouw Kant (SP): Mevrouw de voorzitter! Naar aanleiding van de dreiging van de ouderenbonden om zorg voor alle 23.000 wachtenden op thuiszorg af te dwingen bij de rechter, hebben de zorgverzekeraars vorige week toegezegd deze wachtlijsten te zullen wegwerken. Dat is heel mooi. De rekening daarvoor wordt doorgestuurd naar het kabinet. Dat is mooi, maar vooral ook zeer terecht. De Landelijke vereniging voor thuiszorg heeft al berekend dat die rekening ongeveer 230 mln. zal bedragen.

Voorzitter! Ik vraag de staatssecretaris, in een brief haar reactie op deze mooie toezegging van de zorgverzekeraars te geven. Ik ben natuurlijk zeer benieuwd naar hetgeen de staatssecretaris zal doen met de haar gepresenteerde rekening.

De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.


**

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Barth.


**

Mevrouw Barth (PvdA): Mevrouw de voorzitter! Vorige week heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het prostitutiebeleid van de gemeente Amsterdam. Daaruit blijkt dat de gemeente prostituees in bordelen niet mag identificeren. Gisteren hebben wij gehoord dat een vergelijkbare zaak in Rotterdam heeft gespeeld en dat ook die gemeente in haar prostitutiebeleid door de rechter tot de orde is geroepen. Hierdoor dreigen de doelstellingen van de opheffing van het bordeelverbod te worden doorkruist. De vaste commissie voor Justitie overlegt aanstaande donderdag met de minister van Justitie over de uitvoering van het bordeelverbod. Mijn fractie wil hem vragen om voor morgenmiddag 18.00 uur in te gaan op de door genoemde rechterlijke uitspraken gerezen problemen, zodat wij daar aanstaande donderdag uitgebreid op in kunnen gaan.

De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.


**

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de heer Luchtenveld.


**

De heer Luchtenveld (VVD): Mevrouw de voorzitter. Er blijven publicaties verschijnen over de perikelen in de taxiwereld van Amsterdam. Gisteren is er een bericht verschenen waaruit blijkt dat er toch nieuwe toezeggingen worden gedaan aan degenen die bezwaar hebben tegen de nieuwe wet. Wij willen graag van het kabinet weten of het juist is dat er op het punt van fiscale mogelijkheden meer wordt toegezegd dan eerder in het parlementaire debat aan de orde is geweest. Daarnaast willen wij graag weten of het voornemen bestaat om nader overleg te voeren of dat het overleg is afgesloten en dat het puur gaat om het handhaven van de openbare orde.

De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.


**

Daartoe wordt besloten.

(Einde regeling van werkzaamheden)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Regeling van werkzaamheden Tweede Kamer '
Lees ook